Portfólio spoločnosti GLP na Slovensku sa rozšírilo na viac ako 200 000 m2 a pozostáva z jedného z najväčších a kľúčových logistických centier v regióne.

Náš tím sa zameriava na rozšírenie firemného portfólia o nové pozemky v strategických lokalitách a v najvýznamnejších centrálnych mestách Slovenska. Na slovenskom trhu zavádzame aj európsku špecifikáciu ESG, ktorá bude spĺňať najvyššie funkčné štandardy a štandardy udržateľnosti.

Headshot of a man smiling and wearing a navy suit with a white shirt.

Jan Palek

Country Manager

Czech Republic & Slovakia

Download Vcard

Aleš Růžička

Head of Technical Development

Czech Republic & Slovakia

Download Vcard

Filip Krzywoň

Technical Development Manager

Czech Republic & Slovakia