GLP v Európe

Názov GLP je v tejto oblasti pomerne nový, ale naše operácie v Európe, ktoré v minulosti spravovala spoločnosť Gazeley, v sebe skrývajú 30-ročné dedičstvo developerského rozvoja, investícií a správy logistiky prémiových nehnuteľností v celej Európe.

Podnikateľské aktivity vyvíjame vo Francúzsku, v Nemecku, Holandsku, Belgicko, Španielsku, Taliansku, Poľsku, Maďarsku, na Slovensku, v Českej republike a Spojenom kráľovstve, t. j. na najsilnejších logistických trhoch Európy.

V celom hodnotovom reťazci máme špičkové možnosti vrátane oblasti investícií, rozvoja, správy aktív a lízingu. Môžeme sa pýšiť zabezpečením 9.5 mil. štvorcových metrov skladových priestorov pre širokú škálu našich zákazníkov.

Naše aktuálne prevádzkové portfólio sa skladá z 4.5 mil. štvorcových metrov na strategických logistických trhoch a spravujeme tri fondy v Európe s celkovou trhovou sumou investícií vyššou než 10 mld.

Search our properties

Vyhľadávanie

Search our properties

Vyhľadávanie