Všetci musíme hrať úlohu pri budovaní budúcnosti. Tú svoju berieme vážne.

Krok smerom k udržateľnosti je pre všetky naše zainteresované strany čoraz naliehavejšou záležitosťou, ktorá je poháňaná nielen zmenami predpisov a dopytu zákazníkov, ale je nevyhnutná aj z morálneho hľadiska – a pri logistike v globálnom centre pozornosti je zrejmé, že dôležitá nie je iba samotná budova.

Znova sú v centre pozornosti dodávateľské reťazce, miestne komunity a pocit pohody – to všetko prichádza s povinnosťou byť pozitívnou silou v odvetví logistiky na celom svete.

V GLP je naším poslaním podporovať priemysel v jeho úsilí o dosiahnutie čistých nulových emisií a sme hrdí na to, že sme priekopníkmi v našich cieľoch dosiahnuť túto métu. Či už je to použitie o 20 % menej energie na výrobu betónu ako pri tradičných postupoch, alebo podpora biodiverzity výsadbou miestnych odrôd stromov, všetky naše projekty v celej Európe začínajú so zameraním na ESG.

Naša stratégia je proces neustáleho objavovania. Preto potrebujeme odvážnu víziu, myslenie novej generácie a odhodlanie spolupracovať, aby to fungovalo – a preto potrebujeme, aby naši zákazníci boli na tej ceste s nami.

Prečítajte si našu politiku ESG

Udržateľné stavebné prostredie

Zaviazali sme sa k dosiahnutiu environmentálnej certifikácie vysokej kvality pre každý nový developerský projekt, ktorý realizujeme. Navyše sme vybrali deväť cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN, ktoré sú pre naše podnikanie najrelevantnejšie, a pracujeme na ich implementácii do našich každodenných činností.

Uč sa viac

Sociálna angažovanosť v tvorbe lepších komunít

Sme hrdí na to, že sme dlhodobými členmi miestnych komunít, a usilujeme sa vyhovieť potrebám tých, ktorí sú blízko našich budov, ako aj partnerov, ktorí ich navštevujú a pracujú v nich. Naším cieľom je zabezpečiť, aby naša prítomnosť priniesla úžitok oblasti, v ktorej realizujeme výstavbu.

Uč sa viac

Riadenie spoločnosti prostredníctvom vysokej etiky a transparentnosti

We are transparent, always accountable, and govern everything we do with honesty and integrity. We are actively working to meet and exceed our ratings within the industry benchmark, GRESB, that assesses ESG performanceSme transparentní, vždy zodpovední a všetko, čo robíme, riadime čestne a bezúhonne. Aktívne pracujeme na tom, aby sme splnili a prekročili naše hodnotenia v rámci odvetvovej referenčnej hodnoty GRESB, ktorá hodnotí výkon ESG.

Uč sa viac

Udržateľnosť prostredníctvom technológií

Naše sklady sú postavené na základe transformačnej technológie, pripravené na inovácie, ako je inteligentné osvetlenie a meranie. Vieme, že inteligentnejšie skladovanie je kľúčom k udržateľnosti, a preto neustále skúmame a dôsledne kontrolujeme uskutočniteľnosť nových zlepšení v našich budovách, ako sú AI a IoT.

Planet Mark Property Certification

We have partnered with Planet Mark to provide support to our UK customers in measuring and improving their carbon footprints. Their process of goal setting and data driven improvements brings a smart and deliberate approach to reducing emissions, and we are proud to work with them to empower our customers to do the same.

Uč sa viac

Prečítajte si našu správu ESG o Európe za rok 2022

Politika spoločnosti GLP v oblasti ESG je akčný plán v skutočnom svete: zastavanom aj prírodnom prostredí. Objavte, ako každý deň prinášame hmatateľné výsledky tým, že ešte usilovnejšie pracujeme pre životné prostredie, naše komunity a našich ľudí.

Dozvedieť sa viac

Vyplňte, prosím, nižšie uvedený formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.