S rastom logistického odvetvia rastie aj jeho dopad a úloha v miestnych komunitách. Preto považujeme za svoj záväzok prispievať do komunít, v ktorých pôsobíme, budovaním zmysluplných, produktívnych a dlhotrvajúcich vzťahov.

Ako pomáhame komunitám

Magna Park: 30-ročný úspešný príbeh zapojenia komunity

GLP budovala Magna Park v Leicestershire od roku 1988. Považuje sa za vzor pre životné prostredie, infraštruktúru, vytváranie pracovných miest a starostlivosť o zákazníka.

Magna Park sa v súčasnosti podieľa viac ako 20 % na celkovej zamestnanosti v okrese Harborough v Leicestershire. Dokončený developerský projekt vygeneruje až 5 800 ďalších pracovných miest, odhadom ďalších 12,4 milióna GBP ročne v obchodných hodnoteniach pre okres a bude domovom prvého špecializovaného logistického inštitútu vo Veľkej Británii.

V roku 2021 sa v Magna Parku v Lutterworthe otvorí Centrum pre logistiku, vzdelávanie a výskum (CLEAR). 

CLEAR vytvorí možnosti odbornej prípravy pre nováčikov aj etablované talenty, okrem toho vyvinie technologicky vyspelé prístupy v prospech odvetvia distribúcie a logistiky. 

Toto jedinečné výskumné, inovačné, vzdelávacie a školiace zariadenie je prvé svojho druhu vo Veľkej Británii a udrží pozíciu Leicestershiru ako európskeho lídra v logistike.

Prečítajte si našu správu o zodpovednom podnikaní (ESG) za rok 2020

Vždy keď budujeme a riadime developerský projekt, stávame sa hrdými členmi miestnej komunity. Pozrite sa, ako uplatňujeme našu politiku ESG a jej princípy udržateľnosti v prospech ľudí v našich objektoch a obyvateľov v susedstve.

Dozvedieť sa viac