Rachel Walker

Vedúca právneho oddelenia pre Európu

“Ceníme si našu povesť, že podnikáme čestne. Neúnavne sa usilujeme udržiavať túto reputáciu, pretože je základom dôvery, ktorú do nás vkladajú naši zákazníci, klienti a ďalší. Zjednodušene povedané, je to dobré pre podnikanie.

V GLP sme hrdí na to, že sme disciplinovanou a robustne riadenou organizáciou, ktorá si zároveň zachovala svojho podnikateľského ducha. Dávame našim kolegom možnosť pracovať v systéme, na ktorom sme tvrdo pracovali, aby sme zabezpečili dosiahnutie správnej rovnováhy medzi tým, čo na jednej strane umožní našim tímom pracovať v teréne, a na druhej strane riadením a minimalizáciou rizika pre naše zúčastnené strany.

Okrem agility a urgentnosti je mimoriadne dôležité aj to, aby sme fungovali čestne. Tento záväzok riadiaceho tímu je ústredným bodom našej reputácie spoločnosti, ktorá bude vždy robiť správne veci. Nikdy neuprednostňujeme krátkodobý komerčný zisk pred dlhodobým zachovaním dobrého mena”.

Aby si podniky udržali dôveru komunít, v ktorých pôsobia, sú potrebné prísne normy.
Preto sa zaväzujeme podporovať naše štandardy riadenia, zabezpečovať trvalé podnikanie, ktoré robí pre každého to správne.

Spravodlivé zaobchádzanie s kolegami a partnermi

Naše dobré riadenie je založené na úcte k ľuďom, zamerané na pozitívne pracovné prostredie, spravodlivé mzdy a podnikanie, v ktorom môže prosperovať každý.

Nulová tolerancia k úplatkom a korupcii

Posilnili sme naše procesy riadenia konfliktov a naďalej posilňujeme naše pravidlá proti úplatkom a korupcii

Životné prostredie a odpadové hospodárstvo

Úcta k životnému prostrediu a zabezpečenie zodpovedného použitia a likvidácie materiálov a procesov pre naše stavby sú vždy na čele nášho programu

Súlad s právnymi predpismi

Zvýšili sme svoju transparentnosť, aby naše zainteresované strany a investori mohli vždy vidieť naše zodpovedné riadenie

Zdravie a bezpečnosť

Neustále sledujeme a posilňujeme náš prístup k zdraviu a bezpečnosti v rámci GLP, od stavieb po administratívu

Žijeme a dýchame svojou víziou, poslaním a hodnotami

Vízia

Byť spoločnosťou v oblasti logistických nehnuteľností pre zákazníkov a investorov z celého sveta.

Poslanie

Zvyšovať hodnotu pre zákazníkov, komunity a zúčastnené strany prostredníctvom našej globálnej platformy, talentovaných kolegov a odhodlania poskytovať výnimočné služby.

Values

Reputácia

Sme dôveryhodným partnerom, ktorý plní svoje sľuby.

Komunikácia

Sme transparentní, zodpovední a prístupní.

Vedenie

Sme skutoční lídri, ktorí prinášajú pozitíva.

Výhry

Vidíme príležitosti, robíme múdre rozhodnutia a realizujeme ich rýchlo.

Vlastníctvo

Sme podnikaví, inovatívni a zodpovední.

Read our ESG Report 2022

Ak sa chcete dozvedieť viac o našom prístupe k riadeniu, ktorý je základom všetkého, čo robíme, prečítajte si viac v našej správe ESG alebo nás kontaktujte a my sa vám ozveme.

Dozvedieť sa viac

Please fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible.