Jaka jest Państwa strategia dotycząca korzystania wyłącznie z zielonych źródeł energii?

Christophe Brzezinski, Head of Technical Development (C.B.): 100% energii elektrycznej kupujemy z gwarancją pochodzenia ze źródłem odnawialnych, dzięki czemu w 2022 roku nasze budynki w Polsce wyemitowały o 32 tys. ton mniej CO2.

W przypadku wbudowanego śladu węglowego w projektach GLP w całej Europie, przyjęliśmy osiągnięcie poziomu Net Zero w 2025 roku. W 2024 roku w każdym kraju, także w Polsce, przeprowadzimy po jednym projekcie pilotażowym, co pozwoli nam zdobyć doświadczenie, dopracować niezbędne procedury oraz metody współpracy z partnerami i podwykonawcami. Już teraz plasujemy się wśród liderów rynku w ograniczaniu emisji na etapie budowy.

W jaki sposób zielona energia jest wykorzystywana w Państwa parkach logistycznych?
Proszę podać najciekawszy przykład Państwa inwestycji zasilanych przez panele fotowoltaiczne.

(C.B.): Wszystkie nasze budynki zrealizowane w Polsce od 2021 roku są przystosowane do montażu paneli dzięki wzmocnionej konstrukcji dachów. W niektórych obiektach działają już mikro-instalacje uruchomione dobrowolnie przez najemców we współpracy z nami. Taka instalacja o mocy 150 kWp działa np. w GLP Wrocław V Logistics Centre.

Wyposażenie naszych parków w fotowoltaikę oraz korzystanie z tego źródła energii jest objęte globalną strategią GLP, a więc należy spodziewać się zwiększania naszej aktywności w tym zakresie. Jak wiadomo, pewną barierę stanowią obecnie kwestie administracyjne, takie jak uzyskanie zgód na budowę i podłączenie do sieci, rozliczanie się z dystrybutorami energii, czy konieczność uzyskania koncesji w przypadku dużych instalacji.

Czy instalują Państwo panele fotowoltaiczne również w starszych parkach? Gdzie są one umieszczane?

(C.B.): W parkach, gdzie dach nie został w przeszłości zaprojektowany pod fotowoltaikę, analizujemy możliwość montażu paneli PV na terenach zielonych, na zadaszeniu parkingów czy zbiorników wodnych. Prowadzimy też analizę statyczną konstrukcji, która pozwala wyznaczyć strefy dachu, na których można zamontować małe instalacje fotowoltaiczne.

Czy instalują Państwo w magazynach pompy ciepła – jeśli tak, to jakiej części Państwa inwestycji to dotyczy? Jakie oszczędności generuje to rozwiązanie?

(C.B.): Taka instalacja będzie częścią projektu pilotażowego, który będziemy realizować w 2024 roku w ramach strategii dążenia do zerowego poziomu wbudowanego śladu węglowego w budynkach GLP. Naszym celem jest osiągnięcie ogrzewania w 100% bezgazowego.

Czy inwestują Państwo w infrastrukturę do ładowania samochodów elektrycznych w parkach magazynowych? Jeśli tak – czy dotyczy to wszystkich nowo powstających magazynów? Czy stacje ładowania powstają również w starszych inwestycjach?

(C.B.): Wszystkie nowe parki GLP są wyposażone w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych. W przypadku starszych obiektów projektujemy obecnie takie wyposażenie i określamy koszt jego wprowadzenia w razie zapotrzebowania najemców – w tym aspekcie reagujemy ściśle na potrzeby naszych klientów.

Jakie problemy / wyzwania (administracyjne, techniczne, logistyczne) napotykają Państwo, wdrażając ekologiczne rozwiązania?

(C.B.): Przykładowo wdrożenie systemów bezgazowych tam, gdzie istnieje ogrzewanie termiczne, jest technicznie możliwe, ale też bardzo kosztowne, a zarazem kłopotliwe dla klientów. W normalnie użytkowanym obiekcie nie da się wyprowadzić najemców i ich składowania na długie tygodnie – tyle bowiem czasu potrzeba na ewentualną bezpieczną przebudowę instalacji. Dlatego rozważamy takie wyposażenie w formie eksperymentalnej, chociaż częściowej, np. na powierzchniach socjalno-biurowych.