Rachel Walker

General Counsel – Europe

“Bardzo cenimy sobie fakt, że przez lata udało nam się zbudować reputację firmy prowadzącej działalność w sposób uczciwy. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby tę reputację utrzymać. Jest ona podstawą zaufania, jakim obdarzają nas nasi partnerzy biznesowi. A to jest, naszym zdaniem, najważniejsze dla biznesu.

W GLP jesteśmy dumni z bycia zdyscyplinowaną, solidnie zarządzaną organizacją, która jednocześnie zachowuje ducha przedsiębiorczości. Umożliwiamy naszym pracownikom działanie w ramach określonych zasad. Zasad, nad którymi ciężko pracowaliśmy, aby z jednej strony zapewnić właściwą równowagę pomiędzy swobodą działania zespołów, a z drugiej strony, minimalizować ryzyka dla naszych interesariuszy.

Oprócz tego, że działamy szybko i sprawnie, niezwykle ważne jest dla nas, aby przy tym działać uczciwie. Zaangażowanie zespołu zarządzającego w tę sferę ma kluczowe znaczenie dla naszej reputacji jako firmy, która zawsze postępuje właściwie. Nigdy nie przedkładamy krótkoterminowych zysków komercyjnych nad długoterminową ochronę reputacji”.

Rygorystyczne standardy są przedsiębiorstwom niezbędne, aby utrzymać zaufanie społeczności, w których działają.
Dlatego czujemy się zobowiązani do utrzymania najwyższych standardów zarządzania, gwarantujących prowadzenie biznesu w sposób optymalny dla wszystkich stron.

Głęboko wierzymy w naszą wizję, misję i wartości

Wizja

Chcemy być firmą specjalizującą się w nieruchomościach logistycznych, wybieraną jako preferowany partner przez klientów i inwestorów na całym świecie.

Misja

Tworzymy wartość dla klientów, społeczności i interesariuszy dzięki naszej globalnej platformie, utalentowanym pracownikom i zaangażowaniu w świadczenie wyjątkowych usług.

Wartości

Reputacja

Jesteśmy zaufanym partnerem, który zawsze dotrzymuje danej obietnicy.

Komunikacja

Jesteśmy przejrzyści, odpowiedzialni i otwarci na różnorodność.

Zarządzanie

Jesteśmy autentycznymi liderami, którzy wywierają pozytywny wpływ na otoczenie.

Zwyciężanie

Dostrzegamy możliwości, dokonujemy mądrych decyzji i szybko je realizujemy.

Odpowiedzialność

Jesteśmy przedsiębiorczy, innowacyjni i odpowiedzialni.

Aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do zarządzania, które leży u podstaw wszystkiego, co robimy, przeczytaj więcej w naszym raporcie zrównoważonego rozwoju lub skontaktuj się z nami, a my skontaktujemy się z Tobą.

Dowiedz się więcej