Nick Cook

President of GLP Europe

Nick Cook jest Prezesem GLP Europe (wcześniej Gazeley) i kieruje działalnością firmy w Europie.

Dołączył do GLP w 2017 roku, kiedy Spółka przejęła Gazeley. Wcześniej był dyrektorem operacyjnym Gazeley, gdzie nadzorował wszystkie aspekty związane z zarządzaniem portfelem nieruchomości i operacyjną działalnością w Europie. Nick dołączył do Gazeley w 2002 roku i zajmował kilka kluczowych stanowisk, w tym założył rentowną jednostkę biznesową Gazeley w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz opiekował się działalnością Gazeley w Chinach, jednocześnie angażując się we wszystkie aspekty działalności w Europie.

Nick jest członkiem Royal Institute of Chartered Surveyors i posiada 20-letnie doświadczenie na rynku deweloperskim i inwestycyjnym. Ukończył studia General Practice Surveying & Commercial Property Development na Nottingham Trent University oraz liczne kursy zawodowe, w tym program Management & Leadership Harvard Business School. Nick mieszka w Londynie.

Shane Kelly

Chief Financial Officer

Shane jest odpowiedzialny za raportowanie, podatki, szeroko pojęte finanse. Przed dołączeniem do Gazeley w marcu 2014 roku, Shane pracował na różnych stanowiskach finansowych w trzech firmach notowanych na FTSE 100. Dołączył do Multiplex w 2004 roku jako kontroler finansowy brytyjskiej spółki budowlanej, która została przejęta przez Brookfield w 2007 roku. Od tego czasu zajmował różne stanowiska związane z raportowaniem, nadzorując głównie europejską działalność Brookfielda w zakresie nieruchomości i infrastruktury. Pracował przy przejęciu przez Brookfield firmy Gazeley, a następnie dołączył do firmy. Shane uzyskał tytuł biegłego rewidenta w Coopers & Lybrand w 1994 roku i jest członkiem Association of Corporate Treasurers.

Daan van den Hoven

Managing Director

Daan Van den Hoven jest Dyrektorem Działu Zarządzania Funduszami i Pozyskiwania Kapitału w GLP Europe. Przed dołączeniem do GLP, Daan przez ponad 10 lat pełnił różne funkcje w Prologis. Do niedawna Daan pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Transakcji, gdzie był odpowiedzialny za zamknięcie transakcji w różnych częściach Europy o łącznej wartości ponad 1 miliarda euro. Wcześniej Daan pełnił funkcję Dyrektora ds. Pozyskiwania Kapitału oraz Zarządzającego Portfelem w Prologis European Properties Fund II, gdzie był odpowiedzialny za formułowanie i wdrażanie krótko- i długoterminowej strategii zarządzania funduszem, raportowanie do inwestorów oraz relacje inwestorskie. Daan pracował również jako zarządzający aktywami w Europie Północnej i wdrażał strategie na poziomie aktywów dla nieruchomości o wartości około 1,2 miliarda euro.

Daan ma tytuł magistra w dziedzinie zarządzania i rozwoju nieruchomości uzyskany na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven.

Rachel Walker

General Counsel & Chief Administrative Officer

Rachel stworzyła wewnętrzny dział Legal, Compliance and Governance  w GLP Europe, gdy dołączyła do nas w 2014 roku. Zarządza też naszym zespołem w Luksemburgu. Rachel kieruje strategią prawną GLP w Europie i wraz z zespołem prawnym wspiera lokalne zespoły w wszystkich transakcjach, koordynując dedykowany zespół zewnętrznych doradców. Rachel nadzoruje programy Governance, Risk Management oraz Regulatory & Compliance, zapewniając najwyższe standardy i niezbędne szkolenia. Jest żywo zainteresowana rozwojem talentów i jest inicjatorką programu mentoringu w GLP Europe. Jest również przewodniczącą Komitetu Charytatywnego GLP Europe.

Przed dołączeniem do GLP Europe, Rachel spędziła 10 lat w dziale nieruchomości komercyjnych Herbert Smith Freehills LLP, gdzie zdobyła szerokie doświadczenie w zakresie obrotu nieruchomościami, wynajmu nieruchomości dla najemców korporacyjnych, finansowania przejęć spółek i prowadzenia projektów deweloperskich.

Rachel uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie w Oxfordzie. Posiada solidną wiedzę na temat transgranicznych różnic prawnych i przyczyniła się do publikacji międzynarodowego przewodnika „International Comparative Legal Guide to Real Estate” oraz wielu innych publikacji z dziedziny prawa nieruchomości.

Haidée Klein

Head of HR

Haidée jest dyrektor HR całej platformy GLP w Europie. Haidée pracuje w Europie od 15 lat i odegrała kluczową rolę we wspieraniu transformacji i restrukturyzacji zasobów podczas wielu sprzedaży platformy na przestrzeni lat. Haidée należy do zespołu Senior Team w Europie i jest odpowiedzialna za strategię i operacje HR w 8 różnych jurysdykcjach oraz jest aktywnym członkiem globalnej społeczności GLP HR. Współpracując blisko z wewnętrznymi interesariuszami, Haidée jest odpowiedzialna za tworzenie środowiska, które wciela w życie Wizję, Misję i Wartości firmy, umożliwiając naszym pracownikom osiąganie wysokich wyników, które przewyższają wysokie standardy GLP i sprawiają, że GLP Europe jest satysfakcjonującym miejscem pracy.

Natali Cooper

Managing Director and Head of Portfolio & Asset Management & ESG

Natali Cooper jest dyrektor ds. zarządzania portfelem i aktywami na Europę oraz dyrektor zarządzającą na Europę Środkowo-Wschodnią. Jest odpowiedzialna za strategie portfelowe, w tym strategię sprzedaży aktywów. Kieruje wdrażaniem strategii i najwyższych standardów zarządzania aktywami w całym europejskim portfelu. Natali bezpośrednio nadzoruje również działalność GLP w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym przejęcia, rozwój i codzienne operacje. Jej rola w obejmuje także alokację kapitału oraz rozwój inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Natali ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży nieruchomości we wszystkich klasach aktywów (logistyka, handel detaliczny, biura i nieruchomości mieszkaniowe). Zrealizowała transakcje nabycia nieruchomości o łącznej wartości ponad 3 mld EUR w Europie we wszystkich sektorach, prowadziła udane inicjatywy zarządzania aktywami, w tym duże projekty przebudowy w celu optymalizacji zwrotu dla inwestorów. Ma doświadczenie w zakresie inwestycji, zadłużeń i strategii hedgingowych, pozyskiwania kapitału, zarządzania funduszami od momentu ich utworzenia do likwidacji, podejmowania decyzji strategicznych oraz interakcji z globalnymi inwestorami instytucjonalnymi.

Wcześniej Natali była Dyrektor Zarządzającą w CBRE Global Investors, gdzie była odpowiedzialna za strategię inwestycyjną i wyniki portfela flagowego funduszu Pan-European Core (PEC), inwestującego w 11 krajach. Wcześniej Natali zajmowała stanowisko Senior Director – Fund Manager w Aviva Investors, odpowiadając za dwa główne fundusze nieruchomościowe Retail oraz Logistics/Industrial w Europie Środkowo-Wschodniej.
Przed dołączeniem do Aviva Investors, Natali była odpowiedzialna za zarządzanie aktywami i inwestycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w firmie Klepierre.

Natali ukończyła Inalco w Paryżu oraz programy przywództwa i zarządzania w Esade i Harvard Business School. Posługuje się biegle pięcioma językami.

Bruce Topley

Managing Director

Bruce Topley kieruje działalnością firmy w Wielkiej Brytanii, w tym rozwojem, przejęciami, leasingiem i asset managementem.

Wcześniej Bruce był Starszym Dyrektorem ds. Rozwoju w Wielkiej Brytanii w GLP Europe, kierując działaniami rozwojowymi i pełniąc funkcję Country Managera na Wielką Brytanię.

Jego rola koncentruje się na relacjach z klientami i projektach developmentowych na terenie Wielkiej Brytanii. Od momentu dołączenia do firmy w 2001 roku, Bruce pracował jako menedżer ds. rozwoju i dyrektor przy wielu projektach w Wielkiej Brytanii. Nadzorował prowadzenie i wdrażanie infrastruktury oraz rozwój Magna Park Lutterworth przez ostatnie 19 lat, z powodzeniem nadzorując ciągłą rozbudowę inwestycji, aby pomieściła 780 tys. m² (32 budynki) wyspecjalizowanych obiektów logistycznych, a także przyszłą możliwość rozbudowy o kolejne 5oo tys. m².

W ciągu ostatnich 5 lat Bruce zarządzał również rozwojem i ekspansją Magna Park Milton Keynes o łącznej powierzchni magazynowej ponad 500 tys. m²Bruce jest członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (Royal Institute of Chartered Surveyors) od 1994 roku.

Nick Cook

President of GLP Europe

Europe

More info

Shane Kelly

Chief Financial Officer

Europe

More info

Daan van den Hoven

Managing Director

Europe

More info

Rachel Walker

General Counsel & Chief Administrative Officer

Europe

More info

Haidée Klein

Head of HR

Europe

More info

Natali Cooper

Managing Director and Head of Portfolio & Asset Management & ESG

Europe

More info

Bruce Topley

Managing Director

United Kingdom

More info