Nick Cook

President of GLP Europe

Nick Cook jest Prezesem GLP Europe (wcześniej Gazeley) i kieruje działalnością firmy w Europie.

Dołączył do GLP w 2017 roku, kiedy Spółka przejęła Gazeley. Wcześniej był dyrektorem operacyjnym Gazeley, gdzie nadzorował wszystkie aspekty związane z zarządzaniem portfelem nieruchomości i operacyjną działalnością w Europie. Nick dołączył do Gazeley w 2002 roku i zajmował kilka kluczowych stanowisk, w tym założył rentowną jednostkę biznesową Gazeley w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz opiekował się działalnością Gazeley w Chinach, jednocześnie angażując się we wszystkie aspekty działalności w Europie.

Nick jest członkiem Royal Institute of Chartered Surveyors i posiada 20-letnie doświadczenie na rynku deweloperskim i inwestycyjnym. Ukończył studia General Practice Surveying & Commercial Property Development na Nottingham Trent University oraz liczne kursy zawodowe, w tym program Management & Leadership Harvard Business School. Nick mieszka w Londynie.

Shane Kelly

Chief Financial Officer

Shane jest odpowiedzialny za raportowanie, podatki, szeroko pojęte finanse. Przed dołączeniem do Gazeley w marcu 2014 roku, Shane pracował na różnych stanowiskach finansowych w trzech firmach notowanych na FTSE 100. Dołączył do Multiplex w 2004 roku jako kontroler finansowy brytyjskiej spółki budowlanej, która została przejęta przez Brookfield w 2007 roku. Od tego czasu zajmował różne stanowiska związane z raportowaniem, nadzorując głównie europejską działalność Brookfielda w zakresie nieruchomości i infrastruktury. Pracował przy przejęciu przez Brookfield firmy Gazeley, a następnie dołączył do firmy. Shane uzyskał tytuł biegłego rewidenta w Coopers & Lybrand w 1994 roku i jest członkiem Association of Corporate Treasurers.

Daan van den Hoven

Head of Fund Management & Capital Deployment

Daan Van den Hoven jest Dyrektorem Działu Zarządzania Funduszami i Pozyskiwania Kapitału w GLP Europe. Przed dołączeniem do GLP, Daan przez ponad 10 lat pełnił różne funkcje w Prologis. Do niedawna Daan pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Transakcji, gdzie był odpowiedzialny za zamknięcie transakcji w różnych częściach Europy o łącznej wartości ponad 1 miliarda euro. Wcześniej Daan pełnił funkcję Dyrektora ds. Pozyskiwania Kapitału oraz Zarządzającego Portfelem w Prologis European Properties Fund II, gdzie był odpowiedzialny za formułowanie i wdrażanie krótko- i długoterminowej strategii zarządzania funduszem, raportowanie do inwestorów oraz relacje inwestorskie. Daan pracował również jako zarządzający aktywami w Europie Północnej i wdrażał strategie na poziomie aktywów dla nieruchomości o wartości około 1,2 miliarda euro.

Daan ma tytuł magistra w dziedzinie zarządzania i rozwoju nieruchomości uzyskany na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven.

Rachel Walker

General Counsel

Rachel stworzyła wewnętrzny dział Legal, Compliance and Governance  w GLP Europe, gdy dołączyła do nas w 2014 roku. Zarządza też naszym zespołem w Luksemburgu. Rachel kieruje strategią prawną GLP w Europie i wraz z zespołem prawnym wspiera lokalne zespoły w wszystkich transakcjach, koordynując dedykowany zespół zewnętrznych doradców. Rachel nadzoruje programy Governance, Risk Management oraz Regulatory & Compliance, zapewniając najwyższe standardy i niezbędne szkolenia. Jest żywo zainteresowana rozwojem talentów i jest inicjatorką programu mentoringu w GLP Europe. Jest również przewodniczącą Komitetu Charytatywnego GLP Europe.

Przed dołączeniem do GLP Europe, Rachel spędziła 10 lat w dziale nieruchomości komercyjnych Herbert Smith Freehills LLP, gdzie zdobyła szerokie doświadczenie w zakresie obrotu nieruchomościami, wynajmu nieruchomości dla najemców korporacyjnych, finansowania przejęć spółek i prowadzenia projektów deweloperskich.

Rachel uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie w Oxfordzie. Posiada solidną wiedzę na temat transgranicznych różnic prawnych i przyczyniła się do publikacji międzynarodowego przewodnika „International Comparative Legal Guide to Real Estate” oraz wielu innych publikacji z dziedziny prawa nieruchomości.

Haidée Klein

Head of HR

Haidée jest dyrektor HR całej platformy GLP w Europie. Haidée pracuje w Europie od 15 lat i odegrała kluczową rolę we wspieraniu transformacji i restrukturyzacji zasobów podczas wielu sprzedaży platformy na przestrzeni lat. Haidée należy do zespołu Senior Team w Europie i jest odpowiedzialna za strategię i operacje HR w 8 różnych jurysdykcjach oraz jest aktywnym członkiem globalnej społeczności GLP HR. Współpracując blisko z wewnętrznymi interesariuszami, Haidée jest odpowiedzialna za tworzenie środowiska, które wciela w życie Wizję, Misję i Wartości firmy, umożliwiając naszym pracownikom osiąganie wysokich wyników, które przewyższają wysokie standardy GLP i sprawiają, że GLP Europe jest satysfakcjonującym miejscem pracy.

Natali Cooper

Head of Portfolio and Asset Management

Natali Cooper jest dyrektor ds. zarządzania portfelem i aktywami na Europę oraz dyrektor zarządzającą na Europę Środkowo-Wschodnią. Jest odpowiedzialna za strategie portfelowe, w tym strategię sprzedaży aktywów. Kieruje wdrażaniem strategii i najwyższych standardów zarządzania aktywami w całym europejskim portfelu. Natali bezpośrednio nadzoruje również działalność GLP w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym przejęcia, rozwój i codzienne operacje. Jej rola w obejmuje także alokację kapitału oraz rozwój inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Natali ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży nieruchomości we wszystkich klasach aktywów (logistyka, handel detaliczny, biura i nieruchomości mieszkaniowe). Zrealizowała transakcje nabycia nieruchomości o łącznej wartości ponad 3 mld EUR w Europie we wszystkich sektorach, prowadziła udane inicjatywy zarządzania aktywami, w tym duże projekty przebudowy w celu optymalizacji zwrotu dla inwestorów. Ma doświadczenie w zakresie inwestycji, zadłużeń i strategii hedgingowych, pozyskiwania kapitału, zarządzania funduszami od momentu ich utworzenia do likwidacji, podejmowania decyzji strategicznych oraz interakcji z globalnymi inwestorami instytucjonalnymi.

Wcześniej Natali była Dyrektor Zarządzającą w CBRE Global Investors, gdzie była odpowiedzialna za strategię inwestycyjną i wyniki portfela flagowego funduszu Pan-European Core (PEC), inwestującego w 11 krajach. Wcześniej Natali zajmowała stanowisko Senior Director – Fund Manager w Aviva Investors, odpowiadając za dwa główne fundusze nieruchomościowe Retail oraz Logistics/Industrial w Europie Środkowo-Wschodniej.
Przed dołączeniem do Aviva Investors, Natali była odpowiedzialna za zarządzanie aktywami i inwestycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w firmie Klepierre.

Natali ukończyła Inalco w Paryżu oraz programy przywództwa i zarządzania w Esade i Harvard Business School. Posługuje się biegle pięcioma językami.

Bruce Topley

Managing Director

Bruce Topley kieruje działalnością firmy w Wielkiej Brytanii, w tym rozwojem, przejęciami, leasingiem i asset managementem.

Wcześniej Bruce był Starszym Dyrektorem ds. Rozwoju w Wielkiej Brytanii w GLP Europe, kierując działaniami rozwojowymi i pełniąc funkcję Country Managera na Wielką Brytanię.

Jego rola koncentruje się na relacjach z klientami i projektach developmentowych na terenie Wielkiej Brytanii. Od momentu dołączenia do firmy w 2001 roku, Bruce pracował jako menedżer ds. rozwoju i dyrektor przy wielu projektach w Wielkiej Brytanii. Nadzorował prowadzenie i wdrażanie infrastruktury oraz rozwój Magna Park Lutterworth przez ostatnie 19 lat, z powodzeniem nadzorując ciągłą rozbudowę inwestycji, aby pomieściła 780 tys. m² (32 budynki) wyspecjalizowanych obiektów logistycznych, a także przyszłą możliwość rozbudowy o kolejne 5oo tys. m².

W ciągu ostatnich 5 lat Bruce zarządzał również rozwojem i ekspansją Magna Park Milton Keynes o łącznej powierzchni magazynowej ponad 500 tys. m²Bruce jest członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (Royal Institute of Chartered Surveyors) od 1994 roku.