Każdy z nas ma swój udział w budowaniu przyszłości. My traktujemy naszą rolę bardzo poważnie.

Dążenie do zrównoważonego rozwoju jest coraz ważniejsze dla wszystkich naszych interesariuszy, nie tylko ze względu na zmieniające się przepisy i wymagania klientów, ale także ze względu na spoczywającą na nas odpowiedzialność – w sytuacji, gdy logistyka znajduje się w centrum uwagi całego świata, jasne jest, że nie tylko sam budynek ma znaczenie.

Obecnie jeszcze mocniej skupiamy się na zrównoważonych łańcuchach dostaw, lokalnych społecznościach i tworzeniu przyjaznych miejsc pracy, ponieważ czujemy się odpowiedzialni za bycie pozytywną siłą napędową dla zrównoważonego rozwoju w branży logistycznej na całym świecie.

Naszą misją jest wspieranie branży w dążeniu do zerowej emisji netto i jesteśmy dumni, że jesteśmy pionierami w tej dziedzinie. Niezależnie od tego, czy chodzi o wykorzystanie 20% mniej energii do produkcji betonu niż w tradycyjnych procesach, czy o promowanie bioróżnorodności poprzez sadzenie lokalnych odmian drzew, wszystkie nasze projekty w całej Europie rozpoczynają się myślą o zrównoważonym rozwoju.

Nasza strategia to proces ciągłego odkrywania. Dlatego potrzebujemy odważnej wizji, przyszłościowego myślenia i zaangażowania we współpracę. Dlatego tak bardzo zależy nam aby nasi klienci wyruszyli wspólnie z nami w tę ekscytującą podróż.

Przeczytaj naszą politykę ESG

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju

Zrównoważone środowisko budowlane

Dążymy do uzyskania wysokiej jakości certyfikatów środowiskowych dla każdego nowego projektu, który realizujemy. Ponadto, wybraliśmy dziewięć Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które są najbardziej istotne dla naszej działalności i staramy się je realizować w naszych codziennych działaniach.

Ucz się więcej

Zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności

Szczycimy się tym, że jesteśmy długoletnimi członkami lokalnych społeczności, starając się zaspokajać potrzeby zarówno tych, którzy znajdują się w pobliżu naszych budynków, jak i partnerów, którzy je odwiedzają i w nich pracują. Dążymy do tego, aby nasza obecność przynosiła korzyści całej okolicy, w której się rozwijamy.

Ucz się więcej

Zarządzanie poprzez wysoką etykę i przejrzystość

Jesteśmy przejrzyści, zawsze odpowiedzialni i kierujemy się uczciwością i rzetelnością we wszystkim, co robimy. Aktywnie pracujemy nad tym, aby spełniać lub przewyższać oceny uzyskiwane w ramach benchmarków GRESB, który ocenia stosowanie i działanie rozwiązań ESG w budynkach.

Ucz się więcej

Zrównoważony rozwój dzięki technologii

Nasze magazyny są budowane z myślą o zastosowaniu w nich innowacyjnych rozwiązań przyszłości, takich jak inteligentne oświetlenie, fotowoltaika czy smart metering. Wiemy, że inteligentne magazynowanie jest kluczem do zrównoważonego rozwoju, dlatego też stale analizujemy i rygorystycznie sprawdzamy możliwość zastosowania w naszych budynkach nowych rozwiązań, takich jak AI i IoT.

Przeczytaj nasz Raport Zrównoważonego Rozwoju 2020

Polityka ESG to nasz plan działania uwzględniający funkcjonowanie naszych budynków oraz ich naturalnego otoczenia. Odkryj, w jaki sposób każdego dnia osiągamy widoczne rezultaty, wznosząc się ponad przeciętność w działaniach dla środowiska, lokalnych społeczności i pracowników.

Dowiedz się więcej

Wypełnij formularz kontaktowy, aby pobrać Raport ESG 2020

Please fill out the form below and we’ll be in touch as soon as possible