Wraz z rozwojem branży logistycznej rośnie jej rola w życiu społeczności lokalnych. Dlatego tak bardzo zależy nam na tym, aby przyczyniać się do rozwoju lokalnych wspólnot, w których działamy, budując wartościowe, długotrwałe i partnerskie relacje.

Jak pomagamy lokalnym społecznościom?

Tworzymy miejsca pracy

Nasze obiekty tworzą miejsca pracy, stając się ważnymi ośrodkami zatrudnienia w okolicy. Współpracujemy z lokalnymi szkołami i uniwersytetami, prowadząc szkolenia i warsztaty, a także wspierając specjalne programy nauczania, które umożliwiają lokalnym talentom karierę w logistyce i dają szeroki mozliwości przyszłego zatrudnienia.

Promujemy zrównoważony rozwój

Dajemy lokalnym społecznościom przykład stosowania praktyk zrównoważonego rozwoju. Pokazujemy, jak proekologiczne rozwiązania stosowane w naszych parkach, takie jak redukcja odpadów, promowanie zrównoważonej konsumpcji czy zmniejszanie zużycia energii dzięki innowacyjnym technologiom, mogą znaleźć zastosowanie w lokalnej przestrzeni oraz w prywatnych domach.

Wspieramy lokalne projekty

Współpracujemy z inicjatywami i lokalnymi organizacjami charytatywnymi, dzieląc się wiedzą, angażując się w wolontariat oraz wspierając finansowo plany, które przyniosą długofalowe korzyści lokalnej społeczności.

Magna Park w Leicestershire (Wielka Brytania) jest rozwijany przez GLP od 1988 roku. Jest on uważany za wzorcowy projekt pod względem ochrony środowiska, infrastruktury, tworzenia miejsc pracy i obsługi klienta.

Magna Park odpowiada obecnie za ponad 20% całego zatrudnienia w okręgu Harborough w Leicestershire. Ukończona inwestycja wygeneruje aż 5800 nowych miejsc pracy, dodatkowe szacunkowe 12,4 mln funtów dochodów rocznie z tytułu podatków za prowadzenie działalności gospodarczej w tym okręgu oraz będzie siedzibą pierwszego w Wielkiej Brytanii instytutu technologicznego dedykowanego logistyce.

Visit Magna Park Lutterworth Website

Centrum Logistyki, Edukacji i Badań (CLEAR) rozpocznie swą działalność w 2021 roku w Magna Park w Lutterworth. 

CLEAR będzie oferował ścieżki szkoleniowo-treningowe zarówno dla nowych adeptów logistyki, jak i najbardziej utalentowanych osób zatrudnionych w branży. Celem działalności centrum będzie również opracowanie innowacyjnych technologii oraz procesów, które przyczynią się do rozwoju logistyki i dystrybucji. 

Ten wyjątkowy ośrodek badawczo-rozwojowo-szkoleniowy jest pierwszym tego typu w Wielkiej Brytanii i ugrunuje pozycję Leicestershire jako europejskiego lidera w dziedzinie logistyki.

Read our ESG Report 2022

Za każdym razem, gdy budujemy i zarządzamy inwestycją, stajemy się dumnymi członkami lokalnej społeczności. Dowiedz się, jak stosujemy naszą politykę ESG (ang. Environmental, Social and Governance) i zasady zrównoważonego rozwoju, aby przynieść korzyści naszym sąsiadom i całej lokalnej społeczności.

Dowiedz się więcej