Sme na tejto ceste váš partner pri každom kroku

V spoločnosti GLP vás nedostaneme iba z bodu A do bodu B. Počas procesu výstavby preberáme úlohu konzultanta a poskytujeme starostlivosť o zákazníka na základe detailov – od štúdií uskutočniteľnosti, návrhu a povoľovania počas celej fázy výstavby až po včasné odovzdanie a proaktívnu správu aktív.

1. krok

Uskutočniteľnosť

2. krok

Rozhodovanie

Spoľahlivé údaje:

 • Voľný pozemok/budova
 • Nájomné
 • Časová os
 • Likvidácia existujúceho miesta

3. krok

Špecifikácie

 • Špecifikácie zákazníka
 • Regulačné požiadavky
 • Flexibilita
 • Optimalizácia
 • Prevádzkové náklady
 • Udržateľnosť

4. krok

Nájomné zmluvy

Zmiernenie rizík

 • Nájomné
 • Viazanosť
 • Zaručené dodanie
 • Časová os

5. krok

Návrh

6. krok

Povoleniav

 • Kontakty s miestnymi správami
 • Príprava dokumentov povolení
 • Výberové konanie

7. krok

Rýchla výstavba

Projektový manažment

 • Plnenie bodov v harmonogrames
 • Kvalita
 • Bezpečnosť

8. krok

Manažment

 • Jedno kontaktné miesto
 • Následná starostlivosť
 • Pravidelné stretnutia na zaistenie spokojnosti zákazníka/li>

Chcete sa dozvedieť viac o každej etape našich developerských projektov? Stiahnite si nášho Sprievodcu produktmi GLP.

Stiahni teraz

Chcete sa dozvedieť viac o každej etape našich developerských projektov?

Vyplňte, prosím, nižšie uvedený formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.