Wie zijn wij?

GLP Europe (onderdeel van de GLP groep), is een leidende ontwikkelaar, investeerder en beheerder van logistieke magazijnen en distributieparken. GLP wordt ten behoeve van dit beleid vertegenwoordigd door GLP UK Management Limited. Mocht u dit nodig hebben: ons bedrijfsnummer is 11065864 en wij zijn statutair gevestigd te 50 New Bond Street, London, W1S 1BJ.
Alle verwijzingen in dit beleid naar “GLP”, “onze”, “ons” of “wij” verwijzen naar GLP UK Management Limited en onze gelieerde ondernemingen, die u hier https://www.glp.com/eu/contact-us/vindt. Alle verwijzingen in dit beleid naar “onze website” zijn een verwijzing naar de website van GLP op www.glp.com/eu

Onze waarden en het doel van dit beleid

Wij hechten grote waarde aan uw privacy en willen niet alleen verantwoordelijk en eerlijk zijn naar u toe, maar ook transparant zijn over wat wij van u verzamelen en hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt. Ook willen wij dat u weet wat uw rechten zijn in verband met uw persoonlijke gegevens.
In lijn met deze waarden, leest u in dit Privacybeleid wat u kunt verwachten wanneer wij persoonlijke gegevens over u verzamelen en deze gebruiken. We hebben ons best gedaan om de informatie die het meest relevant is voor u en voor onze relatie met u zo gemakkelijk mogelijk vindbaar te maken.
Wij proberen altijd de informatie die wij aan onze klanten en contacten verstrekken te verbeteren. Dus wanneer u feedback heeft over dit Privacybeleid, laat ons dat dan weten via onze contactgegevens in hoofdstuk 12.

Reikwijdte van dit beleid

In dit beleid worden onze werkwijzen beschreven in verband met persoonlijke gegevens die wij kunnen verzamelen via:

Onze website;

Onze sociale media pagina’s op:

https://linkedin.com/company/GLP-Europe

https://twitter.com/GLP_Europe

https://youtube.com/user/GLPEurope

E-mailberichten in HTML-format die wij aan u sturen met een link naar dit beleid;

Alle overige online of elektronische communicatie met u als onze klant, prospectieve klant, derde-dienstverlener, wederpartij of leverancier (of een vertegenwoordiger van een van hen); en

Offline zakelijke interactie tussen u en ons, zoals klanten- of marketingevenementen die wij houden.

Afhankelijk van onze relatie met u kunnen wij uw informatie op verschillende manieren verzamelen en gebruiken. Lees de desbetreffende hoofdstukken van dit beleid, zodat u weet welke informatie we over u verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken.

Inhoud van dit beleid

In dit Privacybeleid worden de volgende belangrijke onderwerpen beschreven in verband met uw informatie:

Hoe wij uw persoonlijke gegevens verkrijgen;

Verzamelen van uw persoonlijke gegevens en hoe wij deze gebruiken:

Onze wettelijke grond voor het gebruiken van uw persoonlijke gegevens;

Hoe en waarom wij uw persoonlijke gegevens delen;

Waar kunnen wij uw persoonlijke gegevens overdragen;

Hoe lang wij uw persoonlijke gegevens bewaren;

Uw rechten;

Marketing;

Risico’s en hoe wij uw persoonlijke gegevens beveiligen;

Links naar andere websites;

Wijzigingen op dit Privacybeleid; en

Verdere vragen en hoe een klacht in te dienen.

Uw rechten. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens als beschreven in hoofdstuk 7.

Wat u moet doen en uw bevestiging aan ons: Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door zodat u weet hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Door met ons betrokken te zijn op de manieren zoals beschreven in dit Privacybeleid, bevestigt u dat u de bepalingen van dit Privacybeleid heeft gelezen en deze begrijpt.

DE DETAILS – HET BELANGRIJKSTE DAT U MOET WETEN

Hoe wij uw persoonlijke gegevens verkrijgen

U kunt ons uw persoonlijke gegevens verstrekken door communicatie over het huren van een van onze panden, of doordat u aanwezig bent bij een marketingevenement van ons. U kunt ons ook persoonlijke gegevens over uzelf verstrekken door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief via de online formulieren op onze website.

Daarnaast kunnen wij informatie over u ontvangen van derden, zoals verkopers van marketinglijsten of van onze leveranciers; in dit beleid “derdenbronnen” of “leveranciers” genoemd.

Verzamelen van uw persoonlijke gegevens en hoe wij deze gebruiken

Ga naar het/de hoofdstuk(ken) hieronder waarin onze relatie met u het beste wordt beschreven, zodat u weet welke informatie we over u verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken. In dit beleid noemen we deze “persoonlijke gegevens”.

Bezoekers van onze website

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we over u? Wij, of derden namens ons, kunnen de volgende informatie verzamelen en gebruiken, die automatisch wordt gecreëerd en vastgelegd wanneer u onze website bezoekt:

Technische informatie

Hieronder wordt begrepen: het Internet Protocol (IP) adres dat wordt gebruikt om uw computer te verbinden met het internetadres; het website-adres en land van waaruit u toegang krijgt tot informatie; de opgevraagde bestanden; type en versie van de browser; plug-in types en versies van de browser; besturingssysteem en platform. Wij gebruiken deze persoonlijke gegevens om onze website te beheren, om de efficiëntie van onze systemen te meten en om te analyseren vanuit welke locaties mensen toegang onze webpagina’s opvragen; en

Informatie over uw bezoek en gedrag op onze website (bijvoorbeeld welke pagina’s u aanklikt)

Bijvoorbeeld, de website die u bezoekt voor en na het bezoeken van onze website (waaronder datum en tijd), tijdstip en duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en muisverplaatsingen), methodes die worden gebruikt om de pagina te verlaten, verkeersdata, locatiedata, weblogs en andere communicatiedata en informatie die wordt verstrekt bij het verzoeken van verdere diensten of bij downloads.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij kunnen de bovengenoemde persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en bewaren vanwege de volgende redenen:

 • voor het verbeteren en onderhouden van onze website; en
 • voor evaluatie van uw bezoek aan de website en het maken van rapporten of het samenstellen van statistieken om inzicht te krijgen in het soort mensen dat gebruikmaakt van onze website, hoe zij onze website gebruiken en om onze website intuïtiever te maken. Deze details worden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is geanonimiseerd en uw identiteit kan niet uit de verzamelde informatie worden afgeleid.

Cookies

Sommige pagina’s op onze website gebruiken cookies; dat zijn kleine bestanden die op uw internetbrowser worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt.

Meer gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij deze gebruiken is te vinden in ons Cookiebeleid, op https://www.glp.com/eu/cookie-policy/Wanneer u ons Cookiebeleid in een andere taal wilt lezen, neem dan contact met ons op via e-mail op [email protected]

Onze klanten, investeerders of prospectieve werknemers

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we over u? Wij kunnen de volgende informatie over u verzamelen en gebruiken:

 • uw naam:
 • uw zakelijke postadres;
 • uw zakelijke e-mailadres;
 • uw telefoonnummer;
 • uw functiebenaming;
 • informatie die u verstrekt wanneer u met ons correspondeert; en
 • informatie die wordt verwerkt in verband met achtergrondonderzoek dat wij kunnen doen. Wanneer wij achtergrondonderzoek moeten doen, dan laten wij u dit van tevoren weten en ook hoe wij uw persoonlijke gegevens gaan gebruiken.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij kunnen de bovengenoemde persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en bewaren voor het nakomen van onze verplichtingen die voortkomen uit de relatie die tussen ons bestaat, om met u te corresponderen in verband met uw huur, om contact met u op te nemen over andere panden die beschikbaar zijn voor verhuur of over beleggingsmogelijkheden, en om u op de hoogte te houden van nieuws over GLP.

Prospectieve klanten

Wij, of derdenbronnen namens ons, kunnen de volgende informatie over u verzamelen en gebruiken:

 • uw naam:
 • uw zakelijke postadres;
 • uw zakelijke e-mailadres;
 • uw telefoonnummer;
 • uw functiebenaming; en
 • informatie die u verstrekt wanneer u met ons correspondeert.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij kunnen de bovengenoemde persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en bewaren om contact met u op te nemen over onroerend goed waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, en om u op de hoogte te houden van nieuws over GLP.

Onze leveranciers en werknemers van onze leveranciers die voor ons werken

Wij, of derdenbronnen namens ons, kunnen de volgende informatie over u verzamelen en gebruiken:

 • uw naam:
 • contactgegevens op het werk (telefoonnummer, postadres, correspondentieadres, e-mailadres);
 • uw functiebenaming;
 • wanneer u aanwezig bent op onze locaties, opnames door beveiligingscamera’s; en
 • informatie die u verstrekt wanneer u met ons correspondeert.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij kunnen de bovengenoemde persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en bewaren zodat wij diensten van u kunnen ontvangen en beheren, en om contact met u op te nemen over onze toekomstige eisen omtrent diensten.

Wat onze relatie met u ook is, wij kunnen uw persoonlijke gegevens eveneens verzamelen, gebruiken en bewaren om de volgende bijkomende redenen:

 • voor het afhandelen van uw vragen over of problemen met hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en bewaren, of wanneer u verzoekt om een kopie van de informatie die wij over u hebben. Zelfs wanneer wij geen contract met u hebben, kunnen wij uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden verwerken wanneer dat in ons legitiem belang is voor diensten aan klanten;
 • voor interne bedrijfsrapportages, bedrijfsbeheer, om te zorgen voor adequate verzekeringsdekking voor onze onderneming, voor het beveiligen van bedrijfsfaciliteiten, onderzoek en ontwikkeling, en voor het identificeren en invoeren van een efficiëntere bedrijfsvoering. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden verwerken wanneer dat in ons legitiem belang is;
 • ter naleving van procedures en wet- en regelgeving die voor ons geldt, onder meer wanneer wij menen dat het redelijkerwijs in ons legitiem belang of het legitiem belang van anderen is om dit te doen, alsook wanneer wij wettelijk verplicht zijn dit te doen; en
 • voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van onze wettelijke rechten, onder meer wanneer wij menen dat het redelijkerwijs in ons legitiem belang of het legitiem belang van anderen is om dit te doen, alsook wanneer wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Verdere verwerking

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden als beschreven in dit hoofdstuk 2. Neem contact met ons op via de gegevens in hoofdstuk 12, wanneer u meer informatie wenst over de analyse die wij doen om vast te stellen of een nieuw gebruik van uw persoonlijke gegevens verenigbaar is met deze doeleinden.

Onze wettelijke grond voor het gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Wij menen dat de wettelijke gronden voor het gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid zijn als volgt:

 • a) ons gebruik van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor de nakoming van onze contracten met u (bijvoorbeeld, de huurovereenkomst op grond waarvan u een van onze panden huurt, of de leveranciersovereenkomst die tussen ons bestaat); of
 • b) ons gebruik van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk is voor naleving van onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld om reden van de gezondheid en veiligheid of voor het doen van achtergrondonderzoek ter naleving van onze wettelijke vereisten); of
 • wanneer (a) noch (b) van toepassing is, het gebruiken van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor onze legitieme belangen of de legitieme belangen van anderen (bijvoorbeeld voor het beveiligen van onze website). Onze legitieme belangen zijn:
 • de exploitatie, groei en ontwikkeling van onze onderneming;
 • het kiezen van leveranciers met de juiste vaardigheden en kwalificaties;
 • het uitvoeren van marketing, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling;
 • het leveren van diensten aan onze klanten; en
 • het uitvoeren van bestuurlijke activiteiten binnen de groep. Wanneer wij ons beroepen op onze legitieme belangen (of die van andere personen) om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, dan doen wij een afwegingstoets om ervoor te zorgen dat onze legitieme belangen (of die van andere personen) niet verder gaan dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden waarvoor de bescherming van de persoonlijke gegevens wordt vereist. U kunt ons om informatie over deze afwegingstoets vragen met behulp van de contactgegevens in hoofdstuk 12.

Wanneer wij strafrechtelijke gegevens over u verwerken, dan beroepen wij ons daarnaast op paragraaf 12 van Bijlage 1 bij de Wet op de gegevensbescherming van 2018, op grond waarvan wij persoonlijke gegevens mogen verwerken wanneer dat noodzakelijk is ten behoeve van het naleven van een wettelijke eis en paragraaf 15 van Bijlage 1 bij de Wet op de gegevensbescherming van 2018, op grond waarvan wij strafrechtelijke gegevens mogen verwerken ten behoeve van een openbaarmaking in goed vertrouwen op grond van de Wet op het terrorisme van 2000 of de Wet op opbrengsten uit misdrijven van 2002.

Hoe en waarom wij uw persoonlijke gegevens delen met anderen

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met ondernemingen binnen onze groep, wanneer het in ons legitiem belang is om dit te doen of voor interne bestuurlijke doeleinden (bijvoorbeeld, bedrijfsstrategie, naleving, auditing en monitoring, onderzoek en ontwikkeling en kwaliteitsborging).

Wij zullen uw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën derden:

 • dienstverleners (bijvoorbeeld dienstverleners voor database hosting, mailingdiensten of achtergrondonderzoek);
 • dienstverleners voor vastgoed- en faciliteitenbeheer;
 • zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers;
 • onze dienstverleners voor secretariaatswerkzaamheden; en
 • onze advocaten en andere professionele adviseurs.

Wij zullen er altijd voor zorgen dat derden met wie wij uw persoonlijke gegevens delen zijn gehouden aan privacy- en beveiligingsverplichtingen in lijn met dit Privacybeleid en de inzake geldende wetten.

Tevens zullen wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden:

 • wanneer het in ons legitiem belang is voor de exploitatie, groei en ontwikkeling van onze onderneming:
 • wanneer we een onderneming of activa verkopen of kopen kunnen wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de prospectieve verkoper of koper van deze onderneming of activa, en/of aan hun professionele adviseurs;
 • wanneer alle of een substantieel deel van de activa van GLP of een van haar gelieerde ondernemingen worden verkregen door een derde, in welk geval persoonlijke gegevens in bezit van GLP een overgedragen activum worden;
 • wanneer wij verplicht zijn uw persoonlijke gegevens te delen of bekend te maken ter naleving van een wettelijke verplichting, een wettig verzoek van overheids- of handhavingsambtenaren, en indien vereist om te voldoen aan landelijke voorschriften betreffende veiligheid of wetshandhaving of om illegale activiteiten te voorkomen;
 • voor het afdwingen of toepassen van onze voorwaarden of enige andere overeenkomst om op te treden bij vorderingen, om onze rechten of de rechten van een derde te beschermen, of om illegale activiteiten te voorkomen; of
 • om de rechten, eigendommen of veiligheid van GLP, onze medewerkers, onze klanten (o.a. interne) of anderen te beschermen. Hieronder kan worden verstaan het uitwisselen van persoonlijke gegevens met andere organisaties voor fraudebestrijding en het verminderen van kredietrisico’s.

Eveneens kunnen wij geanonimiseerde, samengevoegde rapportages en statistieken over gebruikers van onze website of onze goederen en diensten gebruiken voor analyses en interne rapportages, of om te rapporteren aan onze groep of andere derden, en voor onze marketing- en promotiedoeleinden.

Waar wij uw persoonlijke gegevens kunnen overdragen

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt, bewaard en/of ingezien door andere bedrijven binnen de GLP groep en derden die actief zijn buiten het Verenigd Koninkrijk en de Europese Economische Ruimte (“EER”), te weten: Argentinië, Australië, Belarus, Bermuda, Brazilië, Canada, China, Egypte, India, Israël, Japan, Jordanië, Maleisië, Mexico, de Filipijnen, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, de Verenigde Arabische Emiraten en de V.S. Verdere details over derden aan wie uw persoonlijke gegevens bekendgemaakt kunnen worden, worden beschreven in hoofdstuk 4.

Wanneer wij persoonlijke gegevens over u verstrekken aan partijen buiten het Verenigd Koninkrijk of de EER, dan nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de ontvanger uw persoonlijke gegevens adequaat beschermt overeenkomstig dit Privacybeleid, onder andere het sluiten van door het VK en/of de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractafspraken, voor zover wettelijk toegestaan.

Nadere informatie over de stappen die wij nemen om uw persoonlijke gegevens in deze gevallen te beschermen is te allen tijde op verzoek verkrijgbaar door per e-mail contact met ons op te nemen op [email protected].

Hoe lang wij uw persoonlijke gegevens bewaren

Wij bewaren persoonlijke gegevens zo lang als dat nodig of toegestaan is, gelet op het doel waarvoor deze werden verkregen en in overeenstemming met de geldende wetten.

De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen zijn:

de duur van onze lopende relatie met u en het leveren van onze diensten aan u (bijvoorbeeld, zo lang u onze diensten blijft gebruiken);

of er sprake is van een wettelijke verplichting waaraan wij gehouden zijn (bijvoorbeeld, bepaalde wetten op grond waarvan wij uw transacties gedurende een bepaalde tijd moeten registreren voordat we deze kunnen verwijderen); of

bewaren raadzaam is, gelet op onze juridische positie (zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken door de overheid).

Uw rechten

In sommige omstandigheden heeft u bepaalde rechten in verband met uw persoonlijke gegevens, zoals hieronder samengevat. Voor nadere informatie in verband hiermee, of wanneer u wilt verzoeken een van deze rechten uit te oefenen, dan kunt u te allen tijde per e-mail contact met ons opnemen op [email protected].

Recht van inzage. U heeft het recht inzage in de persoonsgegevens die wij over u bewaren te verzoeken. U kunt vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens; de bevestiging of uw persoonlijke gegevens door ons worden gebruikt; details over hoe en waarom deze worden gebruikt, en details over welke waarborgen gehanteerd worden wanneer wij uw gegevens overdragen buiten het VK of de EER.

Het recht uw gegevens te actualiseren. U heeft het recht te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens geactualiseerd worden wanneer deze verouderd of onjuist zijn.

Het recht uw gegevens te verwijderen. Bij bepaalde specifieke omstandigheden heeft u het recht ons te vragen om persoonlijke gegevens die wij van u in bezit hebben te verwijderen. U kunt nadere informatie over deze specifieke omstandigheden opvragen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in hoofdstuk 12. Wij sturen uw verzoek dan door naar andere ontvangers van uw persoonlijke gegevens, tenzij dat onmogelijk is of disproportionele inspanningen met zich meebrengt. U kunt ons vragen wie de ontvangers zijn, via de contactgegevens in hoofdstuk 12.

Het recht het gebruik van uw gegevens te beperken. Onder bepaalde specifieke omstandigheden heeft u het recht ons te vragen om de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken te beperken. U kunt nadere informatie over deze specifieke omstandigheden opvragen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in hoofdstuk 12. Wij sturen uw verzoek dan door naar andere ontvangers van uw persoonlijke gegevens, tenzij dat onmogelijk is of disproportionele inspanningen met zich meebrengt. U kunt ons vragen wie de ontvangers zijn, via de contactgegevens in hoofdstuk 12.

Het recht om marketing stop te zetten. U heeft het recht ons te vragen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden stop te zetten. Wanneer u dit recht uitoefent, dan stoppen wij het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor dit doel.

Het recht op gegevensportabiliteit. U heeft het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan een derde dienstverlener. Dit recht geldt uitsluitend wanneer wij uw persoonlijke gegevens gebruiken op basis van uw toestemming of het nakomen van een contract, en wanneer ons gebruik van uw gegevens via geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd.

Het recht om bezwaar te maken. U heeft het recht ons te vragen geldige bezwaren die u heeft tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens in aanmerking te nemen, wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van ons legitiem belang of dat van een andere persoon.

Wij zullen al deze verzoeken in behandeling nemen en daar binnen een redelijk tijdsbestek op reageren (en elk geval binnen één maand na uw verzoek, tenzij wij u laten weten dat de geldende wetgeving ons een langere termijn toestaat). NB: bepaalde persoonlijke gegevens kunnen echter van dergelijke verzoeken worden uitgesloten, bijvoorbeeld wanneer wij de gegevens moeten blijven gebruiken om ons aan onze eigen wettelijke verplichtingen te houden of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.

Wanneer een uitzondering van toepassing is, dan laten wij u dit weten in ons antwoord op uw verzoek. Wij kunnen u verzoeken ons informatie te verstrekken die noodzakelijk is om uw identiteit te bevestigen voordat wij op een verzoek van u kunnen reageren.

Afzet

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken voor marketing per e-mail, telefoon en post.

Wij kunnen u bepaalde marketingberichten sturen (waaronder elektronische marketingberichten aan bestaande klanten) wanneer dit in ons legitiem belang is ten behoeve van marketing en bedrijfsontwikkeling.

Wanneer dit wettelijk vereist is, zullen wij echter altijd uw toestemming verkrijgen voor direct marketingberichten en ook wanneer wij voornemens zijn uw persoonlijke gegevens bekend te maken aan derden voor dergelijke marketing.

Indien u geen marketingberichten meer wilt ontvangen, neem dan per e-mail contact met ons op, op [email protected].

Risico’s en hoe wij uw persoonlijke gegevens beveiligen

Het grootste risico van onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is dat deze verloren gaan, gestolen of misbruikt worden. Dit kan tot gevolg hebben dat uw persoonlijke gegevens in handen komen van iemand anders die deze frauduleus kan gebruiken, of informatie die u liever privé wilde houden openbaar wordt gemaakt.

Daarom hecht GLP grote waarde aan het beschermen van uw persoonlijke tegen verlies, diefstal en misbruik. Wij zullen alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, onder meer door het gebruik van passende organisatorische en technische maatregelen. Organisatorische maatregelen zijn: de fysieke toegang tot onze gebouwen, het invoeren van intern beleid en het trainen van medewerkers, alsook ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheidsverplichtingen eveneens gelden voor onze werknemers en derden. Technische maatregelen zijn: wachtwoorden die vereist zijn voor toegang tot onze systemen, het gebruik van versleuteling en antivirussoftware en het logisch scheiden van gegevens.

Gedurende het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan ons kunnen uw persoonlijke gegevens worden verzonden via internet. Ondanks dat wij alles in het werk stellen om de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt te beveiligen, is het verzenden van informatie via internet niet volkomen veilig. Als zodanig erkent, aanvaardt u dat wij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens die naar onze website worden verzonden niet kunnen garanderen en deze verzending voor uw eigen risico is. Zodra wij uw persoonlijke gegevens hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfeatures gebruiken om ongeoorloofde toegang daartoe te voorkomen.

Links naar andere websites

Onze website kan hyperlinks naar websites bevatten die niet door ons beheerd worden. Deze hyperlinks dienen slechts ter informatie en voor uw gemak en impliceren niet dat wij de activiteiten van deze websites van derden onderschrijven, noch enige associatie met de beheerders ervan. Dit Privacybeleid geldt alleen voor de persoonlijke gegevens die wij verzamelen of die we ontvangen van derdenbronnen, en wij zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens over u die door derden worden verzameld en bewaard. Websites van derden hebben hun eigen voorwaarden en privacybeleid; lees deze zorgvuldig door voordat u persoonlijke gegevens verstrekt aan deze websites. Wij onderschrijven de inhoud van websites van dergelijke derden niet, noch aanvaarden anderszins enige verantwoordelijkheid daarvoor of voor de voorwaarden of het beleid van derden.

Wijzigingen op ons Privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid op gezette tijden actualiseren. Wijzigen die wij in de toekomst aanbrengen in ons Privacybeleid worden op deze pagina gepost en zo nodig aan u bekendgemaakt door een duidelijke mededeling op onze website. Het is raadzaam geregeld te kijken of er updates of wijzigingen op ons Privacybeleid zijn.

Verdere vragen en hoe een klacht in te dienen

Wanneer u vragen of klachten heeft over het verzamelen, gebruiken of bewaren van uw persoonlijke gegevens door ons, of wanneer u een van uw rechten in verband met uw persoonlijke gegevens wilt uitoefenen, neem dan contact op met [email protected]. Wij zullen deze klacht of een geschil met betrekking tot het gebruik of bekendmaken van uw persoonlijke gegevens onderzoeken en trachten op te lossen.

U kunt eveneens een klacht indienen bij het kantoor van de Commissaris voor informatie, of bij de toezichthouder gegevensbescherming in het land waar u gewoonlijk woont of werkt of waar een gestelde schending van de AVG heeft plaatsgevonden. Daarnaast kunt u zich tot de rechter wenden wanneer u meent dat uw rechten zijn geschonden.

De werkwijzen die in deze verklaring inzake het Privacybeleid worden beschreven, gelden vanaf 1 juli 2020.