VERKLARING INZAKE MODERNE SLAVERNIJ EN MENSENHANDEL VOOR HET BOEKJAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2020

BEDRIJFSOVERZICHT

GLP is een leidende internationale provider van moderne logistieke faciliteiten en technologie-geleide oplossingen, met meer dan 100 miljard dollar aan beheerde activa binnen de segmenten vastgoed en private equity. GLP is actief in het Verenigd Koninkrijk via haar gelieerde ondernemingen, onder meer GLP UK Management Limited (“GLP UK”). GLP UK is ingeschreven bij Companies House onder bedrijfsnummer 11065864 en heeft haar hoofdvestiging in Londen, met gelieerde kantoren in verschillende Europese landen.

Deze verklaring wordt gedaan door GLP UK op grond van artikel 54, deel 5 van de Wet betreffende moderne slavernij, de Modern Slavery Act 2015 (de “Wet”) en verwijzingen naar “wij”, “ons”, “onze” of “de Vennootschap” zijn naar GLP UK. Dit is de verklaring van GLP UK met betrekking tot slavernij en mensenhandel voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020, waarin de stappen worden beschreven die zijn genomen om ervoor te zorgen dat er tijdens dit boekjaar binnen onze onderneming en leverantieketen geen sprake is geweest van slavernij of mensenhandel.

LEVERANTIEKETEN

Wij zijn actief in de vastgoedsector en in onze leverantieketen, specifiek voor onze ontwikkelingsprojecten, wordt bijzonder veel gebouwd. Onze leverantieketen omvat vaak verschillende entiteiten of projecten die worden uitgevoerd door een hoofdaannemer met een reeks onderaannemers. Wij kunnen alleen controle uitoefenen over onze relatie met onze contractuele wederpartij: de personen die een contract sluiten met die wederpartij verrichten dan diensten voor de wederpartij en niet voor andere personen in de contractuele keten.

De belangrijkste manier waarop wij het risico van moderne slavernij binnen onze leverantieketen benaderen is door middel van de procedures als beschreven in ons Beleid inzake Inkoop Bouw, ons Beleid inzake Due Diligence voor Derden, ons Beleid inzake de Bestrijding van witwassen/Beleid inzake de bestrijding van omkoping en corruptie en onze Bedrijfsgedrags- en beroepscode (de “Code”) (tezamen het “Beleid”). Het Beleid is onderdeel van onze inspanningen voor een bedrijfsvoering vrij van slavernij en mensenhandel.

Onze commitment houdt in dat onze bedrijfsvoering en al onze relaties zijn gebaseerd op integriteit. Deze commitment is opgenomen in onze Code.

Gedurende dit boekjaar hebben we:

  • ons Beleid beoordeeld ter verzekering van onze permanente commitment tot:
    • het implementeren en handhaven van effectieve systemen en controles bedoeld voor het uitbannen van moderne slavernij binnen onze ondernemingen en leverantieketens; en
    • daarbij transparant te zijn door onze openbaarmakingsverplichtingen op grond van de Wet;
  • een due diligence protocol gehanteerd, omvattende anti-slavernij overwegingen die zijn ingebed in ons Beleid inzake Due Diligence voor Derden, dat geldt wanneer contracten met derde leveranciers worden gesloten of vernieuwd; en
  • onze collega’s, leveranciers en zakenpartners en anderen voor wie ons Beleid geldt aangemoedigd om zorgen over moderne slavernij in verband met onze ondernemingen en directe leverantieketens te rapporteren in overeenstemming met ons Beleid.

EFFECTIVITEIT

Op basis van het bovenstaande menen wij dat ons beleid en onze procedures zich bewegen naar een redelijk niveau van waarborging van de effectiviteit bij het uitbannen van moderne slavernij en mensenhandel binnen onze onderneming en leverantieketen. Als bedrijf blijven we continu de behoefte aan verdere actie bewaken.

Goedgekeurd door de directie van GLP UK Management Limited.