Nick Cook

President of GLP Europe

Nick Cook je prezidentem GLP Europe (dříve Gazeley) a vede podnikání společnosti GLP v Evropě.

Do GLP nastoupil v roce 2017, kdy společnost získala firmu Gazeley. Dříve sám pracoval v Gazeley jako COO, kde dohlížel na veškeré kapitálové investice, dispozice a provozní aspekty podnikání v Evropě. Nick nastoupil do společnosti Gazeley v roce 2002 a zastával zde několik klíčových pozic. Podílel se například na založení ziskové obchodní jednotky Gazeley ve Spojených arabských emirátech, měl na starosti podnikání společnosti Gazeley v Číně a současně byl detailně zapojen do všech aspektů podnikání v Evropě.

Nick je členem Royal Institute of Chartered Surveyors a má 20 let zkušeností na trhu s nemovitostmi a investicemi. Je držitelem bakalářského titulu v oboru General Practice Surveying & Commercial Property Development z Trent University v Nottinghamu a absolvoval několik odborných kurzů včetně programu Management & Leadership na Harvard Business School. Nick sídlí v Londýně.

Daan van den Hoven

Managing Director

Daan Van den Hoven je vedoucí správy fondu v GLP Europe. Před nástupem do GLP Daan pracoval více než 10 let ve společnosti Prologis, kde měl odpovědnost za nejrůznější aktivity v celé Evropě. Donedávna Daan působil jako viceprezident pro transakce a v Evropě realizoval obchody v objemu přesahujícím 1 miliardu eur. Předtím působil jako ředitel kapitálových investic a jako manažer portfolia v Prologis European Properties Fund II, kde byl odpovědný za formulování a implementaci krátkodobé a dlouhodobé strategie správy fondu, podávání zpráv investorům a vztahy s investory. Daan také pracoval jako správce aktiv pro severní Evropu a implementoval strategie nakládání s aktivy pro nemovitosti v hodnotě okolo 1,2 miliardy eur.

Daan je držitelem titulu MSc v oboru správy a rozvoje nemovitostí na University of Technology v Eindhovenu.

Ben Marks

Chief Financial Officer

Ben Marks (FCA) je finančním ředitelem společnosti GLP Europe, který zodpovídá za dohled nad finančním výkaznictvím, plánováním, daněmi a řízením financí. Do společnosti GLP nastoupil v roce 2019 poté, co 15 let působil na vedoucích pozicích v britské developerské společnosti kotované na burze. Na začátku své kariéry pracoval pro společnost PwC, kde získal kvalifikaci autorizovaného účetního.

Portrait of Rachel Walker, General Counsel & Chief Administrative Officer for GLP Europe

Rachel Walker

General Counsel & Chief Administrative Officer

Rachel nastoupila do firmy v roce 2014 a vytvořila zde interní oddělení GLP Europe odpovědné za právo, compliance správu věcí veřejných a současně řídí i lucemburský tým GLP. Rachel řídí právní strategii GLP v Evropě a ona sama a její skupina právníků podporují naše týmy při všech transakcích a koordinují náš specializovaný tým externích poradců. Rachel dohlíží na naše programy správy věcí veřejných, řízení rizik a regulace & compliance; zajišťuje pevné standardy a potřebná školení. Má velký zájem o rozvoj talentů a iniciovala vznik mentorského programu GLP Europe. Předsedá také charitativnímu výboru GLP Europe.

Před příchodem do společnosti GLP Europe strávila Rachel 10 let v oddělení komerčních nemovitostí společnosti Herbert Smith Freehills LLP, kde získala rozsáhlé zkušenosti s významnými akvizicemi a investicemi do korporátních nemovitostí, nájmy korporátních nemovitostí, akvizičním financováním a developerskými projekty.

Rachel má magisterský titul v oboru právních věd na Oxfordské univerzitě. Dobře se orientuje v rozdílech v zahraničním právu a přispívala do publikací Mezinárodního srovnávacího právního průvodce nemovitostmi a dalších právních časopisů.

Haidée Klein

Head of HR

Haidée je vedoucí HR pro evropskou platformu GLP. Haidée pracuje pro evropskou platformu 15 let a sehrála klíčovou roli v převodu a restrukturalizaci lidských zdrojů během několika prodejů platformy v průběhu let. Haidée je součástí evropského seniorního týmu, odpovídá za vedení HR strategie a operací napříč 8 různými jurisdikcemi a je aktivní členkou globální GLP HR komunity. Úzce spolupracuje s interními zúčastněnými stranami a je odpovědná za vytváření prostředí, které plní firemní vizi, poslání a hodnoty a podporuje vysokou výkonnost našich kolegů, která překračuje vysoké standardy společnosti GLP a dělá z GLP Europe místo, kde se vyplatí pracovat.

Natali Cooper

Managing Director and Head of Portfolio & Asset Management & ESG

Natali Cooper Vedoucí portfolia & řízení aktiv, Evropa, a výkonná ředitelka, CEE. Je odpovědná za strategie řízení portfolia, včetně realizace programů likvidity. V rámci celého evropského portfolia řídí implementaci strategií správy aktiv a nejlepších postupů ve své třídě. Natali také přímo dohlíží na podnikání GLP v regionu střední a východní Evropy, včetně akvizic, výstavby a každodenního provozu. Její role v seniorním týmu se týká rovněž záležitostí ohledně přidělování kapitálu a rozvoj iniciativ ESG.
Natali má více než 20 let zkušeností na trhu s nemovitostmi napříč všemi kategoriemi nemovitostí (logistika, maloobchod, kanceláře i bydlení). V Evropě realizovala akvizice v objemu více než 3 miliardy eur ve všech odvětvích, řídila úspěšné iniciativy v oblasti správy aktiv, včetně významných projektů re-developmentu s cílem optimalizovat investiční výnosy. Je odborníkem v oblasti investic, dluhových a zajišťovacích strategií, získávání kapitálu, správy fondů od založení až po likvidaci, strategických rozhodnutí a jednání s globálními institucionálními investory.

Natali dříve působila jako výkonná ředitelka v CBRE Global Investors, kde byla odpovědná za investiční strategii a výkonnost portfolia jejich stěžejního pan-evropského (PEC) fondu, který investoval v 11 zemích. Předtím Natali zastávala pozici generální ředitelky – správce fondu ve společnosti Aviva Investors, kde byla odpovědná za dva přímé realitní fondy investující v maloobchodě a logistice/průmyslové logistice ve střední a východní Evropě.

Před příchodem do společnosti Aviva Investors byla Natali odpovědná za správu aktiv a investice v regionu CEE ve společnosti Klepierre.

Natali je držitelkou bakalářského titulu na Inalco – Paříž a absolvovala programy leadershipu a managementu na Esade a Harvard Business School. Plynně hovoří 5 jazyky.

Nick Cook

President of GLP Europe

Europe

Více informací

Daan van den Hoven

Managing Director

Europe

Více informací

Ben Marks

Chief Financial Officer

Europe

Více informací
Portrait of Rachel Walker, General Counsel & Chief Administrative Officer for GLP Europe

Rachel Walker

General Counsel & Chief Administrative Officer

Europe

Více informací

Haidée Klein

Head of HR

Europe

Více informací

Natali Cooper

Managing Director and Head of Portfolio & Asset Management & ESG

Europe

Více informací
Popup content