Nick Cook

President of GLP Europe

Nick Cook je prezidentem GLP Europe (dříve Gazeley) a vede podnikání společnosti GLP v Evropě.

Do GLP nastoupil v roce 2017, kdy společnost získala firmu Gazeley. Dříve sám pracoval v Gazeley jako COO, kde dohlížel na veškeré kapitálové investice, dispozice a provozní aspekty podnikání v Evropě. Nick nastoupil do společnosti Gazeley v roce 2002 a zastával zde několik klíčových pozic. Podílel se například na založení ziskové obchodní jednotky Gazeley ve Spojených arabských emirátech, měl na starosti podnikání společnosti Gazeley v Číně a současně byl detailně zapojen do všech aspektů podnikání v Evropě.

Nick je členem Royal Institute of Chartered Surveyors a má 20 let zkušeností na trhu s nemovitostmi a investicemi. Je držitelem bakalářského titulu v oboru General Practice Surveying & Commercial Property Development z Trent University v Nottinghamu a absolvoval několik odborných kurzů včetně programu Management & Leadership na Harvard Business School. Nick sídlí v Londýně.

Daan van den Hoven

Managing Director

Daan Van den Hoven je vedoucí správy fondu v GLP Europe. Před nástupem do GLP Daan pracoval více než 10 let ve společnosti Prologis, kde měl odpovědnost za nejrůznější aktivity v celé Evropě. Donedávna Daan působil jako viceprezident pro transakce a v Evropě realizoval obchody v objemu přesahujícím 1 miliardu eur. Předtím působil jako ředitel kapitálových investic a jako manažer portfolia v Prologis European Properties Fund II, kde byl odpovědný za formulování a implementaci krátkodobé a dlouhodobé strategie správy fondu, podávání zpráv investorům a vztahy s investory. Daan také pracoval jako správce aktiv pro severní Evropu a implementoval strategie nakládání s aktivy pro nemovitosti v hodnotě okolo 1,2 miliardy eur.

Daan je držitelem titulu MSc v oboru správy a rozvoje nemovitostí na University of Technology v Eindhovenu.

Ben Marks

Chief Financial Officer

Rachel Walker

General Counsel & Chief Administrative Officer

Rachel nastoupila do firmy v roce 2014 a vytvořila zde interní oddělení GLP Europe odpovědné za právo, compliance správu věcí veřejných a současně řídí i lucemburský tým GLP. Rachel řídí právní strategii GLP v Evropě a ona sama a její skupina právníků podporují naše týmy při všech transakcích a koordinují náš specializovaný tým externích poradců. Rachel dohlíží na naše programy správy věcí veřejných, řízení rizik a regulace & compliance; zajišťuje pevné standardy a potřebná školení. Má velký zájem o rozvoj talentů a iniciovala vznik mentorského programu GLP Europe. Předsedá také charitativnímu výboru GLP Europe.

Před příchodem do společnosti GLP Europe strávila Rachel 10 let v oddělení komerčních nemovitostí společnosti Herbert Smith Freehills LLP, kde získala rozsáhlé zkušenosti s významnými akvizicemi a investicemi do korporátních nemovitostí, nájmy korporátních nemovitostí, akvizičním financováním a developerskými projekty.

Rachel má magisterský titul v oboru právních věd na Oxfordské univerzitě. Dobře se orientuje v rozdílech v zahraničním právu a přispívala do publikací Mezinárodního srovnávacího právního průvodce nemovitostmi a dalších právních časopisů.

Haidée Klein

Head of HR

Haidée je vedoucí HR pro evropskou platformu GLP. Haidée pracuje pro evropskou platformu 15 let a sehrála klíčovou roli v převodu a restrukturalizaci lidských zdrojů během několika prodejů platformy v průběhu let. Haidée je součástí evropského seniorního týmu, odpovídá za vedení HR strategie a operací napříč 8 různými jurisdikcemi a je aktivní členkou globální GLP HR komunity. Úzce spolupracuje s interními zúčastněnými stranami a je odpovědná za vytváření prostředí, které plní firemní vizi, poslání a hodnoty a podporuje vysokou výkonnost našich kolegů, která překračuje vysoké standardy společnosti GLP a dělá z GLP Europe místo, kde se vyplatí pracovat.

Natali Cooper

Managing Director and Head of Portfolio & Asset Management & ESG

Natali Cooper Vedoucí portfolia & řízení aktiv, Evropa, a výkonná ředitelka, CEE. Je odpovědná za strategie řízení portfolia, včetně realizace programů likvidity. V rámci celého evropského portfolia řídí implementaci strategií správy aktiv a nejlepších postupů ve své třídě. Natali také přímo dohlíží na podnikání GLP v regionu střední a východní Evropy, včetně akvizic, výstavby a každodenního provozu. Její role v seniorním týmu se týká rovněž záležitostí ohledně přidělování kapitálu a rozvoj iniciativ ESG.
Natali má více než 20 let zkušeností na trhu s nemovitostmi napříč všemi kategoriemi nemovitostí (logistika, maloobchod, kanceláře i bydlení). V Evropě realizovala akvizice v objemu více než 3 miliardy eur ve všech odvětvích, řídila úspěšné iniciativy v oblasti správy aktiv, včetně významných projektů re-developmentu s cílem optimalizovat investiční výnosy. Je odborníkem v oblasti investic, dluhových a zajišťovacích strategií, získávání kapitálu, správy fondů od založení až po likvidaci, strategických rozhodnutí a jednání s globálními institucionálními investory.

Natali dříve působila jako výkonná ředitelka v CBRE Global Investors, kde byla odpovědná za investiční strategii a výkonnost portfolia jejich stěžejního pan-evropského (PEC) fondu, který investoval v 11 zemích. Předtím Natali zastávala pozici generální ředitelky – správce fondu ve společnosti Aviva Investors, kde byla odpovědná za dva přímé realitní fondy investující v maloobchodě a logistice/průmyslové logistice ve střední a východní Evropě.

Před příchodem do společnosti Aviva Investors byla Natali odpovědná za správu aktiv a investice v regionu CEE ve společnosti Klepierre.

Natali je držitelkou bakalářského titulu na Inalco – Paříž a absolvovala programy leadershipu a managementu na Esade a Harvard Business School. Plynně hovoří 5 jazyky.

Nick Cook

President of GLP Europe

Europe

Více informací

Daan van den Hoven

Managing Director

Europe

Více informací

Ben Marks

Chief Financial Officer

Europe

Více informací

Rachel Walker

General Counsel & Chief Administrative Officer

Europe

Více informací

Haidée Klein

Head of HR

Europe

Více informací

Natali Cooper

Managing Director and Head of Portfolio & Asset Management & ESG

Europe

Více informací