Nere Herrera

Manažer ESG – Evropa

“Usilujeme o to, abychom zůstali o krok napřed před vývojem trhu, který je ovlivňován technologiemi… a abychom si mohli být jisti, že zůstaneme o krok napřed také před samotnou technologií, která může změnit nejen náš trh, ale i způsob, jakým stavíme.

Technologie, jako je umělá inteligence, nové druhy robotů a nové způsoby, jak využívat automatizaci, nás nutí, abychom měnili způsob, jakým konstruujeme naše budovy, poněvadž chceme, aby nám tyto technologie pomáhaly snižovat emise uhlíku, zvyšovat účinnost a vytvářet lepší a zdravější pracovní podmínky pro lidi a jejich místní komunity.“

V centru všech našich investičních rozhodnutí stojí inovace vedoucí k udržitelnosti.
Jsme průkopníci nulových emisí uhlíku.

Eco templát

Od roku 2004 naše stavby sledují rámec trvalého zlepšování atributů životního prostředí. Denně se ujišťujeme, že každá nová stavba produkuje méně uhlíkových emisí než ta předchozí.

Certifikace udržitelnosti

Dopad budov na životní prostředí certifikují po celém světě certifikáty udržitelných staveb, jako je BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), DGNB (Německá rada pro udržitelné budovy) a LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Jsme držiteli již více než 200 certifikátů udržitelných budov a naším cílem je, abychom měli pro všechny naše budovy minimálně certifikaci BREEAM úrovně excellent nebo její ekvivalent.

Udržitelnost napříč dodavatelskými řetězci

Udržitelnost musí být součástí každé fáze procesu, od plánování po návrh, konstrukci až po provoz. Abychom toho dosáhli, vytvořili jsme pro naše generální dodavatele v celé Evropě dokument Project Sustainability Information (PSI), který je provádí celým procesem od výběrového řízení až po konečné předání.

Přečtěte si náš ESG Report 2022

Naše mise zaměřená na budovy s nulovými emisemi uhlíku je příkladem ESG řízení v praxi. Získejte více informací o našem zelenějším a zdravějším přístupu ke stavbě, materiálům a údržbě.

Stáhnout teď