Rachel Walker

Hlavní právní zástupce – Evropa

“Vážíme si naší dobré pověsti, že podnikáme čestně. Neúnavně pracujeme na tom, abychom si tuto reputaci udrželi, protože je základem důvěry, kterou do nás vkládají naši zákazníci, klienti i další lidé. Jednoduše řečeno, pro podnikání je to dobré.

Ve společnosti GLP jsme hrdí na to, že jsme disciplinovanou a silně řízenou organizací, která si současně zachovala svého podnikatelského ducha. Naše kolegy zmocňujeme pracovat v mezích daného rámce ‒ rámce, na kterém jsme tvrdě pracovali, abychom dosáhli správné rovnováhy mezi tím, že na jedné straně zajistíme našim týmům podmínky, aby pracovaly v terénu rychle, a na straně druhé budeme řídit a minimalizovat rizika pro všechny zúčastněné strany.
Kromě toho, že pracujeme svižně a neodkladně, je neméně důležité, abychom také pracovali čestně. Závazek manažerského týmu k čestnosti je klíčovým bodem reputace naší společnosti, která bude vždy dělat správnou věc. Nikdy neupřednostňujeme krátkodobý komerční zisk před dlouhodobým zachováním dobrého jména.”

Aby si podniky udržely důvěru komunit, ve kterých působí, musí dodržovat přísné standardy.
Proto jsme se zavázali k dodržování našich standardů řízení, které jsou zárukou stálosti podnikání, které dělá pro každého to správné.

Spravedlivé zacházení s kolegy a partnery

Naše dobré řízení je založeno na úctě k lidem, zaměřené na vytváření pozitivního pracovního prostředí, na spravedlivé mzdy a podnikání, kde se každému může dařit dobře

Nulová tolerance k úplatkům a korupci

Posílili jsme naše procesy řešení konfliktů a postupně zpřísňujeme vlastní pravidla proti úplatkům a korupci

Životní prostředí a nakládání s odpady

Respekt k životnímu prostředí a zajištění odpovědného používání a likvidace materiálů a procesů pro naše stavby je vždy hlavní náplní naší agendy

Soulad s právními předpisy

Zvýšili jsme vlastní transparentnost, aby naši akcionáři a investoři mohli sledovat odpovědnost, s jakou společnost řídíme

Zdraví a bezpečnost

V rámci celé GLP neustále sledujeme a posilujeme náš přístup k ochraně zdraví a bezpečnosti, od stavby až po správu kanceláří

Jsme zcela oddaní své vizi, poslání a hodnotám

Vize

Stát se společností první volby podnikající v oboru logistických nemovitostí pro zákazníky a investory z celého světa.

Mise

Přinášet stále vyšší hodnotu zákazníkům, komunitám a zúčastněným stranám prostřednictvím naší globální platformy, talentovaných kolegů a odhodlání poskytovat výjimečné služby.

Values

Dobré jméno

Jsme důvěryhodným partnerem, který plní své sliby.

Komunikace

Jsme transparentní, zodpovědní a inkluzivní.

Leadership

Jsme autentičtí vůdci, kteří přispívají v dobrém slova smyslu.

Vítězství

Vidíme příležitosti, děláme chytrá rozhodnutí a jednáme rychle.

Vlastnictví

Jsme podnikatelsky zaměření, inovativní a odpovědní.

Read our ESG Report 2022

Chcete-li se dozvědět více o našem přístupu k řízení, který je základem všeho, co děláme, přečtěte si náš ESG report nebo se na nás obraťte a budeme v kontaktu.

Zjistit více

Please fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible.