Všichni máme svoji roli v budování budoucnosti. My tu svoji bereme vážně.

Krok směrem k udržitelnosti musejí udělat všechny zúčastněné strany, a to nejen z důvodu změny předpisů a poptávky zákazníků, ale také z morálních důvodů – podíváme-li se na logistiku z globálního pohledu, je jasné, že se zde nejedná pouze o samotnou budovu.

V současné době se pozornost znovu obrací k dodavatelským řetězcům, místním komunitám a zdravému životnímu stylu – to vše souvisí s odpovědností logistického průmyslu po celém světě konat v tomto směru dobro.

Naším posláním ve společnosti GLP je podporovat průmysl ve snaze o dosažení nulových emisí a jsme hrdí na to, že jsme průkopníky v aktivitách, které vedou k dosažení tohoto cíle. Ať už se jedná o to, že při výrobě betonu spotřebováváme o 20 % energie, než je běžné u tradičních procesů, nebo o to, že podporujeme biodiverzitu výsadbou místních odrůd stromů, všechny naše projekty po celé Evropě počítají od začátku s ESG.

Naší strategií je trvalé objevování. Proto potřebujeme odvážnou vizi, myšlení nové generace a závazek ke spolupráci, aby to fungovalo – a to je také důvod, proč potřebujeme, aby tuto cestu s námi sdíleli i naši zákazníci.

Přečtěte si naši politiku ESG

Naše ESG strategie

Udržitelné stavební prostředí

Zavázali jsme se, že každá naše nová stavba, kterou realizujeme, získá vysoce kvalitní environmentální certifikaci. Nadto jsme si vybrali devět cílů udržitelného rozvoje OSN, které jsou pro naše podnikání nejdůležitější, a pracujeme na jejich implementaci do našich každodenních činností.

Přečtěte si více

Sociální angažovanost, která vytváří lepší komunity

Jsme hrdí na to, že jsme dlouhodobými členy místních komunit, a snažíme se vyhovět potřebám těch, kteří žijí blízko našich budov, stejně jako partnerům, kteří je navštěvují a pracují v nich. Naším cílem je zajistit, aby naše přítomnost byla ku prospěchu oblasti, ve které stavíme.

Přečtěte si více

Řízení podle etických pravidel a transparentností

Jsme transparentní, vždy zodpovědní a vše, co děláme, spravujeme čestně a bezúhonně. Aktivně pracujeme na tom, abychom splnili a překročili vlastní výsledky dosažené v rámci průmyslového benchmarku GRESB, který hodnotí výsledky ESG.

Přečtěte si více

Udržitelnost skrze technologii

Naše sklady stavíme tak, aby do nich bylo možné dodávat nové technologie a byly připraveny na inovace, jako je chytré osvětlení a měření. Víme, že chytřejší skladování je klíčem k udržitelnosti, a proto trvale sledujeme a důsledně prověřujeme možnosti implementace nových řešení v našich budovách, jako je AI a IoT.

Přečtěte si náš evropský ESG Report 2020

Politika GLP v oblasti ESG je akční plán ve skutečném světě: v zastavěném i přírodním prostředí. Přečtěte si, jak každodenně přinášíme hmatatelné výsledky tím, že děláme maximum pro životní prostředí, naše komunity i naše lidi.

Zjistit více