Ruku v ruce s tím, jak roste celé odvětví logistiky, zvyšuje se i její dopad a role, jakou hraje v místních komunitách. Proto jsme tak odhodláni přispívat komunitám, ve kterých působíme, budováním smysluplných, produktivních a dlouhotrvajících vztahů.

Jak pomáháme komunitám

Vytváření pracovních míst

Naše logistická zařízení vytvářejí nová pracovní místa a stávají se atraktivními centry zaměstnanosti. Spolupracujeme také s místními školami a univerzitami, se kterými připravujeme společné výukové programy, které poskytují místním nadaným lidem příležitost, aby se uplatnili v logistice, a do budoucna vytvářejí nové pracovní příležitosti.

Podpora udržitelnosti

Jdeme příkladem a ukazujeme místním komunitám, že postupy, které uplatňujeme v našich zařízeních, lze použít i v jejich okolí: zmenšování množství odpadu, podpora udržitelné spotřeby a snižování spotřeby energie prostřednictvím zavádění nových technologií.

Podpora místních projektů

Spolupracujeme s různými iniciativami a charitativními organizacemi, s jejich zakladateli sdílíme své odborné znalosti, podporujeme dobrovolnické úsilí a investujeme do plánů, které přinesou místním lokalitám dlouhodobý prospěch.

Magna Park, Leicestershire, začala společnost GLP stavět v roce 1988. Je považován za vzor v přístupu k životnímu prostředí, infrastruktuře, vytváření pracovních míst a v péči o zákazníky.

Magna Park v současné době vytváří více než 20 % veškerých pracovních míst v distriktu Harborough v Leicestershire. V okamžiku, kdy bude tento projekt dokončen, zde vznikne dalších až 5 800 pracovních míst a distriktu, který se stane domovem prvního technologického institutu zaměřeného na logistiku ve Velké Británii, přinese v obchodních sazbách dalších odhadovaných 12,4 milionů liber ročně.

Visit Magna Park Lutterworth Website

V roce 2021 bude v Magna Parku v Lutterworthu zahájena činnost Centra pro logistiku, vzdělávání a výzkum (CLEAR).

CLEAR bude poskytovat cestu ke vzdělání jak novým zájemcům, tak již etablovaným odborníkům a současně bude vyvíjet nové postupy, které budou využívat nejnovější technologie a budou sloužit k rozvoji distribuce a logistiky.

Toto jedinečné zařízení pro výzkum, inovace, vzdělávání a odborný výcvik je první svého druhu ve Velké Británii a Leicestershire tak díky němu zůstane na špici evropské logistiky.

Read our ESG Report 2022

Vždy, když někde stavíme a řídíme nový developerský projekt, začleňujeme se s hrdostí do místní komunity. Přečtěte si, jak uplatňujeme na našich stavbách ESG řízení a jeho principy udržitelnosti ve prospěch lidí a celého okolí.

Zjistit více