Szyld GLP pojawił się na budynkach w Europie w połowie 2020 roku. W Polsce, międzynarodowy deweloper i inwestor działający na rynku nieruchomości logistycznych realizacje nowe projekty spekulacyjnew podwyższonym standardzie, zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie zrównoważonego rozwoju.

„Nasza praktyka współpracy z klientami pokazuje, że coraz więcej z nich oczekuje rozwiązań dotychczas dostępnych głównie w obiektach powstających na specjalne zamówienie. Biorąc pod uwagę dynamikę rynku i zwiększony popyt na powierzchnie magazynowe w związku z pandemią, uważamy, że to dobry czas na wyznaczenie w Polsce nowego standardu budynków spekulacyjnych, opartego na europejskich doświadczeniach GLP” – mówi Jarosław Czechowicz, Country Manager GLP Poland

Key features of the GLP European Design Guide features, applied to the Polish market

Dwa metry robią różnicę

Podstawowym atutem budynków GLP realizowanych w nowym standardzie jest ich wysokość – o dwa metry większa niż w typowych obiektach logistycznych powstających spekulacyjnie. Dwanaście metrów wysokości wewnątrz hali oznacza, że użytkownicy zyskują dodatkowy poziom składowania na takiej samej powierzchni magazynu, co może wygenerować nawet 40% oszczędności na wynajmie.

Przestronniej i jaśniej

W budynkach GLP, dzięki ich wzmocnionej konstrukcji i przesunięciu pierwszego rzędu słupów, strefa załadunku ma aż 24 metry szerokości. Ułatwia to manewrowanie wózkami widłowymi oraz cały proces przeładunku. Zdrowsze warunki pracy zapewnia tu dwukrotnie większa niż zazwyczaj liczba świetlików dachowych – na każde 100 mkw. dachu przypadają ich 4 mkw., gwarantujących dostęp naturalnego, nie męczącego oczu światła do środka.

Energia ze słońca

W budynkach GLP na całym świecie zamontowano do tej pory ponad 1,5 mln mkw. paneli słonecznych, które łącznie produkują około 86 megawatów energii. Dzięki wzmocnionej konstrukcji dachu, obiekty powstające w Polsce wpisują się w ten trend, umożliwiając klientom montaż paneli słonecznych, a tym samym zasilanie operacji w budynku zieloną energią ze źródeł odnawialnych.

Zużycie mediów pod kontrolą

W nowych budynkach GLP standardem będzie smart metering. System monitorujący zużycie prądu, wody i gazu przesyła dane z liczników do aplikacji. Najemcy oraz zarządcy centrum mogą więc śledzić trendy zużycia mediów na bieżąco: czy sterowanie ogrzewaniem pracuje prawidłowo, czy pobór mocy przez urządzenia jest właściwy, czy nie pojawia się wyciek wody itp. System odnotowuje marnotrawstwo energii np. gdy hala jest intensywnie ogrzewana przy jednocześnie otwartych dokach.

Mniejsze zużycie energii, a tym samym dodatkowe oszczędności, zapewnia również wykorzystanie oświetlenia LED sterowanego przez inteligentny system DALI.

Budynki GLP są poddawane kontroli za pomocą kamery termowizyjnej przed oddaniem do użytku, w celu sprawdzenia szczelności izolacji i wyeliminowania mostków termicznych.

Wszystkie nowe budynki GLP w Polsce będą miały certyfikat BREEAM na poziomie „Very Good” lub „Excellent”.

„Efektywność energetyczna naszych nieruchomości to jeden z najważniejszych celów, jakie GLP stawia przed sobą na całym świecie. Funkcjonowanie w budynku spełniającym najwyższe standardy w tym zakresie to dla naszych klientów szansa na długofalowe oszczędności oraz spełnienie własnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz działań proekologicznych” – mówi Christophe Brzezinski, Head of Technical Development w polskim oddziale GLP.

Nietypowe potrzeby w standardzie

Pomimo spekulacyjnego charakteru, budynki GLP mogą być wykorzystywane przez najbardziej wymagające branże. Przykładowo, z myślą o firmach składujących łatwopalne towary podwyższonego ryzyka, standard uwzględnia najwyższą klasę odporności pożarowej budynków (MJ >4000). Z kolei ze względu na wymagania firm produkcyjnych zwiększono nośność podłogi do 7 ton na metr kwadratowy, tak aby wytrzymała nacisk ciężkich maszyn. Pogrubiona posadzka umożliwia też zastosowanie wózków systemowych prowadzonych pętlą indukcyjną.

Z myślą o pracownikach

Uzupełnieniem oferty nowych budynków GLP jest zwiększona dbałość o ich zielone otoczenie, wprowadzenie infrastruktury zachęcającej pracowników do korzystania z rowerów (zadaszone stojaki) oraz możliwość realizacji reprezentacyjnych pomieszczeń biurowych.

W tych ostatnich nacisk kładziony jest też na poprawę izolacji akustycznej (ponad polskie normy), zwłaszcza w budynkach produkcyjnych, w których pracują głośne maszyny, a także bardziej wydajną wentylację np. w salach konferencyjnych, co zwiększa codzienny komfort użytkowników oraz ich bezpieczeństwo w czasach intensywnej transmisji wirusów.