Nedávny rast elektronického obchodu vyústil do zvýšeného záujmu o investície do moderných logistických nehnuteľností. Napriek dopytu zostáva obmedzená ponuka – a výsledkom je tvrdá konkurencia. 

Vďaka našej širokej sieti a kontaktom v logistike, máme prístup k toku obchodom s nehnuteľnosťami, ktorý zákazníkom prináša najatraktívnejšie európske príležitosti mimo trhu.

Zistite viac o našich odborných skúsenostiach s investovaním

Využite svoj kapitál na udržateľný výnos s osvedčeným partnerom

Vzťahy založené na dôvere

Prostredníctvom našich doterajších investícií a vývoja sme vybudovali silné vzťahy so všetkými významnými hráčmi v logistickom sektore. Od miestnych developerov až po globálnych vlastníkov aktív a sprostredkovateľov nám to dáva príležitosť selektívne získavať transakcie.

Disciplinovaný investor

Pokiaľ ide o logistiku, vieme, aké je to prevádzkovať aktíva na zemi, čo nám pomáha vyhľadať vysokokvalitné nehnuteľnosti za atraktívne ceny.

Globálny charakter

Vďaka rozsahu GLP sme schopní realizovať všetky typy obchodov, od nákupu jednotlivých aktív a akvizícií portfólia až po zmluvy o budúcom financovaní a forwardové kúpne zmluvy na nové výstavby.

Zistite viac o jedinečnom prístupe GLP k logistickým aktívam

Kontaktujte nás a získajte ďalšie informácie o našich možnostiach získania zdrojov mimo trhu.