Produktová príručka GLP Najlepšia ponuka výstavby na trhu

Sme popredný investor, majiteľ a správca špičkových logistických nehnuteľností s viac než 30-ročnou tradíciou.

Produktová príručka GLP je navrhnutá tak, aby našim zákazníkom vizuálne predstavila najlepšiu ponuku výstavby na trhu od spoločnosti GLP – prevádzkovo efektívny dizajn, kvalitu produktu a udržateľný prístup zlúčené v jednom modeli so zabezpečeným doručením.

Kliknite tu pre zobrazenie interaktívny sprievodca

Európska dizajnaová príručka Prispôsobenie vašim potrebám

Spoločnosť GLP vytvorila pre svojich zákazníkov v Európe príručku vizualizácie vzhľadu budov, ich pôsobenia a adaptácie na špecifické potreby, ktorá ponúka špičkové dizajnové riešenia sústredené na trvalú udržateľnosť, dobré pracovné podmienky a technologickú vyspelosť s prísľubom kvality a estetických štandardov budov GLP.

Naša Európska dizajnová príručka bola vytvorená s cieľom napomôcť všetkým zainteresovaným stranám definovať ich reakciu na aktuálny rýchlo sa vyvíjajúci logistický trh, v ktorom je každý krok ovplyvňovaný potrebou flexibility a nepretržitých inovácií.

Stiahnite si manuál

Dizajnová príručka chladiarenskej logistiky

Skúsenosti a odborné znalosti spoločnosti GLP ako budovateľa a operátora v tomto odvetví poskytujú nášmu tímu jednoznačnú konkurenčnú výhodu pri stavbe a škálovaní inteligentných logistických ekosystémov pre našich zákazníkov a investorov.

Zaujímame poprednú trhovú a vývojovú pozíciu v oblasti nehnuteľností pre logistiku a sústreďujeme sa na identifikáciu a zavádzanie technológií, ktoré vytvoria efektívnejšie a inteligentnejšie riešenia podporujúce našich zákazníkov.

Vzhľadom na bezprecedentný rast v odvetní potravinárskej a farmaceutickej distribúcie predpokladáme globálny nárast dopytu po mraziarenských a chladiarenských logistických riešeniach.

Spoločnosť GLP reagovala na tento trend vytvorením osobitného tímu pre mraziarenstvo a chladiarenstvo, ktorého cieľom je stať sa dôveryhodným a spoľahlivým partnerom pre našich zákazníkov z celého sveta. V tejto osobitnej správe uvažujeme o možnostiach mraziarenských a chladiarenských logistických riešení, sledujeme, akým spôsobom je možné konvertovať existujúce zariadenia, a hlavné faktory, ktoré je potrebné zohľadniť pri výstavbe nových zariadení.

Dôležitou súčasťou nášho globálneho úspechu je predvídanie potrieb našich zákazníkov a reagovanie na ne, a preto vám s potešením predkladáme túto správu.

Stiahnite si manuál