GLP Europe Management SàRL („Spółka”) podlega ustawie z 12 lipca 2013 r. o zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a jej działalność nadzoruje luksemburska Komisja Nadzoru Sektora Finansowego.

Naszym najważniejszym celem jest działanie w charakterze zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi Grupy GLP na terytorium Luksemburga.

Odpowiadamy za zarządzanie ryzykiem i portfelem funduszy zgodnie z ich strategią inwestycyjną oraz promowanie ich interesów.

Nasze oddziały znajdują się w Luksemburgu i Holandii.

Działalność GLP Europe Management S.à.r.l. reguluje luksemburska Komisja Nadzoru Sektora Finansowego (CSSF).

GLP Europe Management S.à.r.l.

Batiment Le Dôme  – C
2 Avenue Charles de Gaulle
L – 1653 Luksemburg

GLP Netherlands Management BV

WTC Tower I, West Wing, Level 3
Strawinskylaan 1811
1077XX Amsterdam
Holandia

Nasz zarząd

Nick Cook

President, Europe

Nick Cook jest prezesem GLP Capital Partners Limited („GCP”) Europe. Do spółki GLP dołączył w 2017 r. po przejęciu przez nią Gazeley. Przedtem jako dyrektor operacyjny Gazeley odpowiadał za lokowanie kapitału i rozporządzanie nim oraz kwestie operacyjne działalności spółki w Europie. Nick rozpoczął pracę w Gazeley w 2002 r., gdzie zajmował szereg kluczowych stanowisk – m.in. założył dochodową jednostkę gospodarczą Gazeley w ZEA i zajmował się działalnością spółki w Chinach, jednocześnie aktywnie angażując się we wszystkie aspekty działalności w Europie.

Należy do Royal Institute of Chartered Surveyors i ma 20-letnie doświadczenie na rynku deweloperskim i inwestycyjnym. Ukończył studia na kierunku geodezja ogólna i nieruchomości komercyjne Nottingham Trent University oraz szereg szkoleń specjalistycznych, m.in. kurs zarządzania i przywództwa przy Harvard Business School.

Peter Cassells

Independent Director

Peter jest niezależnym dyrektorem w spółce GLP Capital Partners Limited („GCP”).

Po zakończeniu edukacji w Dublinie zdobył uprawnienia biegłego rewidenta w 1991 r. Od tamtej pory od 30 lat działa w obszarach finansów, księgowości i usług skarbowych oraz zarządzania funduszami nieruchomości i administracji. W 2016 r. objął stanowisko dyrektora (Conducting Officer) Prologis, na którym odpowiadał za zarządzanie portfelem zgodnie z dyrektywą dotyczącą zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Stamtąd przeszedł do M3 Capital Partners.

Alan Yang

Przewodniczący Global Investment Committee w GLP Capital Partners

Alan Yang pełni funkcję dyrektora generalnego i przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego w GLP Capital Partners Limited („GCP”). W lipcu 2022 r. Alan przeprowadził transakcje restrukturyzacyjne, w wyniku których spółka GCP przekształciła się w wyspecjalizowany i faktycznie globalny podmiot zarządzający aktywami alternatywnymi. Obecnie GCP działa a charakterze wyłącznego podmiotu zarządzającego aktywami o łącznej wartości ok. 115 mld dolarów, łącząc olbrzymie doświadczenie inwestycyjne z najbardziej uznanymi platformami operacyjnymi na świecie.

Przedtem Alan pełnił funkcję dyrektora inwestycyjnego i przewodniczącego Globalnego Komitetu Inwestycyjnego GLP, walnie przyczyniając się do rozszerzenia działalności spółki na świecie. W tym czasie kierował szeregiem przemian, m.in. wejściem na rynek i rozwojem GLP w USA i Europie, prywatyzacją firmy w 2018 r. czy sprzedażą pierwszych trzech amerykańskich funduszy spółce Blackstone w 2019 r. – była to wówczas największa w historii prywatna transakcja na rynku nieruchomości.

Przed dołączeniem do GLP Alan zajmował stanowisko dyrektora w Blackstone, na którym w ciągu blisko ośmiu lat zrealizował transakcje o łącznej wartości ponad 70 mld dolarów we wszystkich klasach aktywów. Ponadto uczestniczył w zakładaniu oddziałów Blackstone w Los Angeles i Tokio odpowiednio w 2005 i 2007 r. Przed dołączeniem do Blackstone Alan rozpoczynał karierę w grupie bankowej Merrill Lynch specjalizującej się w inwestycjach na rynku nieruchomości.

Alan ukończył McDonough School of Business przy Uniwersytecie Georgetown.

Adam Berns

Chief Investment Officer, US, GLP Capital Partners

Adam Berns jest dyrektorem inwestycyjnym w GLP Capital Partners Limited („GCP”) USA. Przedtem Adam uczestniczył w szeregu transakcji z udziałem GLP, m.in. wejściu na rynek i rozwoju spółki w USA i Europie oraz jej prywatyzacji w 2018 r.  Jeszcze wcześniej pracował w grupach zarządzających funduszami private equity sektora nieruchomości Och-Ziff i Blackstone.

Adam ukończył Wharton School przy Uniwersytecie Pensylwanii.

Daan van den Hoven

Managing Director, Europe

Daan van den Hoven jest dyrektorem zarządzającym GLP Capital Partners Limited („GCP”) Europe. Do GCP dołączył w 2018 r., aby powołać i poprowadzić europejski zespół ds. zarządzania funduszami oraz inwestycji kapitałowych.

Przedtem Daan pracował przez ponad 10 lat w Prologis, gdzie zarządzał różnymi działaniami paneuropejskimi – ostatnio zajmował stanowisko wiceprezesa ds. transakcji, na którym zrealizował w całej Europie umowy o wartości ponad 1 mld dolarów. Jeszcze wcześniej Daan pełnił funkcję portfolio managera w funduszu Prologis European Properties Fund II i asset managera w Europie Północnej, wdrażając strategie na poziomie funduszy i aktywów.

Daan ukończył zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven.

Nasza kadra kierownicza

Marta Kurpisz

Conducting Officer/Risk Management & Compliance/MLRO; Head of Risk Management & Compliance, Europe

Marta zajmuje stanowisko dyrektorki (Conducting Officer) GLP Europe Management SàRL, na którym zajmuje się compliance i zarządzaniem ryzykiem ZAFI, oraz specjalistki ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym (MLRO), na którym odpowiada za GLP Europe Management SàRL i wszystkie fundusze spółki zarządzane przez ZAFI. Odpowiada także za obydwa obszary w obrębie europejskiej platformy GLP. Marta ma ponad 17 lat doświadczenia w compliance, zarządzaniu ryzykiem i kontroli w branży funduszy inwestycyjnych. Przed przejściem do GLP Capital Partners pracowała w Duff & Phelps, gdzie odpowiadała za compliance i przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w firmie i wszystkich zarządzanym przez nią funduszach. Pracowała także w spółkach takich jak State Street i HSBC (odpowiednio w działach funduszy powierniczych oraz zarządzania ryzykiem i compliance funduszy), gdzie zajmowała się tradycyjnymi i alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Marta jest dyplomowaną specjalistką w dziedzinie funduszy private equity i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz należy do stowarzyszeń International Compliance Association (ICA) i Association of Certified Fraud Examiners. Marta ma tytuł magister i doktorki nauk humanistycznych.

Sylvia Slaughter

Senior Vice President Fund Management, Conducting Officer for Portfolio Management, Distribution and Marketing

Sylvia zajmuje stanowisko wiceprezeski ds. zarządzania funduszami, na którym odpowiada za planowanie biznesowe, działanie funduszy, zarządzanie kapitałem, raporty dla inwestorów i fund governance. Ponadto pełni funkcję dyrektorki odpowiedzialnej za zarządzanie portfelem oraz jego promocję i zasiada w Due Diligence Committee europejskiego stowarzyszenia INREV.

Sylvia Slaughter ma przeszło 19 lat doświadczenia w inwestycjach na rynku nieruchomości, z czego 15 w zarządzaniu funduszami pozagiełdowymi w różnych krajach oraz spółkami giełdowymi na rynkach kanadyjskim i brytyjskim. Przed GLP Capital Partners pracowała w Pure Industrial Real Estate Trust, kanadyjskim funduszu inwestycyjnym REIT, w którym prowadziła program relacji inwestorskich do czasu przejęcia przez Blackstone. Przedtem przez siedem lat Sylvia pracowała zespole ds. zarządzania funduszami Goodman, odpowiadając za strategię, pozyskiwanie kapitału i relacje inwestorskie we flagowym funduszu spółki European Logistics Fund. Swoją karierę rozpoczynała w Kanadzie jako analityk inwestycyjny w Cadillac Fairview i Oxford Properties. Ukończyła z wyróżnieniem Richard Ivey School of Business przy Uniwersytecie Zachodniego Ontario w Kanadzie.

Julien Robinot

Conducting Officer – IT & Delegate’s Oversight

Julien Robinot pełni funkcję dyrektora ds. nadzoru nad delegatami i IT.

Ma ponad 9 lat doświadczenia w zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w Luksemburgu, pracując przy różnych strategiach, takich jak private equity, zadłużenie prywatne, fundusz funduszy i nieruchomości. Przed GLP Capital Partners pracował w zewnętrznym ZAFI Casa4Funds SA na stanowisku starszego analityka private equity i nieruchomości, a także w CACEIS Bank Luxembourg, gdzie pełnił szereg funkcji (agent transferowy, depozytariusz, middle office) w ponad 100 funduszach.

Julien ukończył Neoma Business School we francuskim Reims.

Anne-Cécile Tritsch

Conducting Officer ds. wyceny, księgowości i administracji

Anne-Cécile pełni funkcję dyrektorki odpowiedzialnej za wycenę, księgowość i administrację. Anne-Cécile ma ponad 10 lat doświadczenia w sektorze inwestycji alternatywnych, głównie w obszarze różnych strategii, takich jak nieruchomości, private equity, zadłużenie prywatne czy fundusz funduszy.

Przed GLP Capital Partners pracowała w Deloitte Luxembourg na stanowisku starszej menedżerki w dziale audytu private equity i nieruchomości. Karierę rozpoczynała we Francji w KPMG, prowadząc audyt spółek handlowych i przemysłowych.

Anne-Cécile ma uprawnienia „Réviseur d’entreprises” (luksemburski odpowiednik biegłego rewidenta) i dwa dyplomy magistra na kierunkach prawo gospodarcze i finanse.

Our values

Reputation

We are a trusted partner who delivers on its promises.

Communication

We are transparent, responsible and inclusive.

Ownership

We are entrepreneurial, innovative and accountable.

Winning

We see opportunities, make smart decisions and execute quickly.

Leadership

We are authentic leaders who make positive contributions.

Polityki zgodności

Aby zapoznać się z naszymi politykami, kliknij link poniżej.

Want to learn more about our funds?

Please fill out the form and we'll be in touch as soon as possible.