Dynamiczny rozwój rynku e-commerce w ostatnim czasie spowodował wzrost zainteresowania inwestycjami w nowoczesne nieruchomości logistyczne. Pomimo rosnącego popytu, podaż jest ograniczona, a co za tym idzie, na rynku panuje duża konkurencja.

Dzięki rozbudowanej sieci i powiązaniom w logistyce, mamy stały dostęp do transakcji, dzięki czemu możemy zapewnić naszym klientom najbardziej atrakcyjną ofertę alternatywnych możliwości inwestycji w nieruchomości na europejskim rynku.

Dowiedz się więcej o naszym doświadczeniu inwestycyjnym

Wykorzystaj swój kapitał, aby uzyskać trwały zwrot ze sprawdzonym partnerem

Relacje zbudowane na zaufaniu

Poprzez wieloletnie doświadczenie jako inwestor i deweloper zbudowaliśmy silne relacje ze wszystkimi głównymi graczami w sektorze logistycznym. Od lokalnych deweloperów, po globalnych właścicieli aktywów i brokerów, daje nam to możliwość selektywnego pozyskiwania naszych transakcji.

Wytrawny inwestor

Jeśli chodzi o logistykę, wiemy dokładnie, co to znaczy zarządzać nieruchomościami. Wiedza ta pomaga nam wyszukiwać tylko najlepsze nieruchomości i pozyskiwać je po atrakcyjnych cenach.

Globalna skala

Dzięki globalnej skali GLP jesteśmy w stanie zrealizować każdy rodzaj transakcji, od zakupu pojedynczych aktywów i przejęć portfeli, po umowy typu forward funding i forward purchase dla nowych inwestycji.

Dowiedz się więcej o unikalnym dostępie GLP do aktywów logistycznych

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych możliwości pozarynkowego pozyskiwania aktywów inwestycyjnych.