Společnost GLP Europe Management S.à.r.l. (dále jen „Společnost“) se sídlem v Lucembursku podléhá zákonu o správcích alternativních investičních fondů ze dne 12. července 2013 a podléhá dohledu Komise pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Naším hlavním cílem je působit jako správce alternativních investičních fondů pro řadu fondů skupiny GLP se sídlem v Lucembursku.

Jsme odpovědní za řízení rizik a portfolia fondů v souladu s jejich investiční strategií, jakož i za marketing zájmů fondů.

Kanceláře máme v Lucembursku i v Nizozemsku.

Společnost GLP Europe Management S.à.r.l. podléhá regulaci CSSF.

GLP Europe Management S.à.r.l.

Batiment Le Dôme  – C
2 Avenue Charles de Gaulle
L – 1653 Lucemburk

GLP Netherlands Management BV

WTC Tower I, West Wing, Level 3
Strawinskylaan 1811
1077XX Amsterdam
Nizozemsko

Naše správní rada

Nick Cook

Prezident pro Evropu

Nick Cook je prezidentem pro Evropu ve společnosti GLP Capital Partners Limited („GCP“). Do společnosti GLP nastoupil v roce 2017, kdy společnost GLP koupila společnost Gazeley. Předtím působil jako provozní ředitel společnosti Gazeley, kde dohlížel na veškeré rozmístění kapitálu, prodej a provozní aspekty podnikání v Evropě.

Nick nastoupil do společnosti Gazeley v roce 2002 a zastával několik klíčových pozic, mimo jiné založil ziskovou obchodní jednotku Gazeley ve Spojených arabských emirátech a staral se o podnikání společnosti Gazeley v Číně, přičemž se nadále podrobně podílel na všech aspektech evropského podnikání.
Nick je členem Královského institutu autorizovaných odhadců a má 20 let zkušeností s developerskou činností a investicemi do nemovitostí. Získal bakalářský titul v oboru General Practice Surveying & Commercial Property Development na Nottingham Trent University a absolvoval školení v několika odborných kurzech včetně programu Management & Leadership na Harvard Business School.

Peter Cassells

Nezávislý ředitel

Peter je nezávislým ředitelem společnosti GLP Capital Partners Limited („GCP“).

Vzdělání získal v Dublinu a v roce 1991 získal kvalifikaci autorizovaného účetního. Od té doby se více než třicet let pohyboval v oblasti financí, účetnictví, peněžnímu hospodářství a také v odvětví správy a řízení nemovitostních fondů. V roce 2016 byl jmenován vedoucím pracovníkem společnosti Prologis s odpovědností za správu portfolia podle podmínek směrnice o alternativních investičních fondech a poté přešel do společnosti M3 Capital Partners.

Alan Yang

Předseda globálního investičního výboru, GLP Capital Partners

Alan Yang je výkonným ředitelem a předsedou investičního výboru společnosti GLP Capital Partners Limited („GCP“). V červenci 2022 vedl restrukturalizaci a formační transakce společnosti GLP s cílem vytvořit GCP jako specializovaného a skutečně globálního správce alternativních investic. V současné době společnost GCP slouží jako výhradní investiční správce AUM ve výši přibližně 115 miliard USD a spojuje špičkové investiční zkušenosti v oboru s některými z nejzavedenějších provozních platforem na světě.

Alan dříve působil jako investiční ředitel a předseda globálního investičního výboru společnosti GLP, kde se významně podílel na globální expanzi firmy. Během svého působení vedl několik transformačních iniciativ včetně vstupu a expanze společnosti GLP v USA a Evropě, jakož i privatizace firmy v roce 2018 a prodeje jejích prvních tří amerických fondů společnosti Blackstone v roce 2019, což byla v té době největší soukromá realitní transakce v historii.

Před nástupem do GLP byl Alan ředitelem společnosti Blackstone, kde strávil téměř osm let realizací transakcí v hodnotě přes 70 miliard dolarů napříč všemi třídami aktiv. Byl také zakládajícím členem kanceláří Blackstone v Los Angeles v roce 2005 a v Tokiu v roce 2007. Před nástupem do společnosti Blackstone zahájil svou kariéru ve skupině investičního bankovnictví v oblasti nemovitostí společnosti Merrill Lynch.

Alan vystudoval McDonough School of Business na Georgetown University.

Adam Berns

Investiční ředitel, USA, GLP Capital Partners

Adam Berns je investičním ředitelem pro USA ve společnosti GLP Capital Partners Limited („GCP“). Před nástupem do společnosti GCP se Adam během svého působení v GLP podílel na různých transakcích včetně vstupu a expanze společnosti GLP v USA a Evropě a její privatizace v roce 2018. Před GLP pracoval ve společnostech Och-Ziff a Blackstone ve skupinách soukromého kapitálu v oblasti nemovitostí.

Adam vystudoval Wharton School na Pensylvánské univerzitě.

Daan van den Hoven

Výkonný ředitel pro Evropu

Daan van den Hoven je výkonným ředitelem pro Evropu ve společnosti GLP Capital Partners Limited („GCP“). Do společnosti GCP nastoupil v roce 2018, aby vytvořil a vedl tým pro správu evropských fondů a iniciativy v oblasti rozmístění kapitálu.

Předtím Daan pracoval více než 10 let ve společnosti Prologis, kde měl na starosti odpovědnost na celoevropské úrovni, naposledy působil jako viceprezident pro transakce a realizoval transakce v hodnotě více než 1 miliardy USD v celé Evropě. Předtím Daan působil jako portfolio manažer fondu Prologis European Properties Fund II a jako správce aktiv v severní Evropě, kde realizoval strategie na úrovni fondů i aktiv.

Daan získal magisterský titul v oboru řízení a rozvoje nemovitostí na Technické univerzitě v Eindhovenu.

Náš manažerský tým

Marta Kurpisz

Conducting Officer/Risk Management & Compliance/MLRO; vedoucí oddělení řízení rizik a compliance v Evropě.

Marta je Conducting Officer společnosti GLP Europe Management SàRL, která odpovídá za dodržování předpisů a řízení rizik správce, a Money Laundering Reporting Officer, která odpovídá za společnost GLP Europe Management SàRL a za všechny fondy spravované správcem. Marta je rovněž odpovědná za obě oblasti v rámci celé evropské platformy GLP. Má více než 17 let zkušeností s prací v oblasti compliance, řízení rizik a kontrolních funkcí v odvětví fondů. Před nástupem do společnosti GLP Capital Partners pracovala ve společnosti Duff and Phelps jako Conducting Officer zodpovědná za compliance a MLRO pro tento subjekt a všechny spravované fondy. Pracovala také pro společnosti State Street a HSBC, respektive v odděleních Trustee a Risk and Fund Compliance, kde se starala o tradiční a alternativní investiční fondy. Marta je certifikovanou specialistkou na fondy soukromého kapitálu, certifikovanou specialistkou na boj proti praní špinavých peněz a členkou Mezinárodní asociace pro compliance (ICA) a Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů. Je držitelkou dvou titulů, magistra umění a doktorky humanitních věd.

Sylvia Slaughter

Senior viceprezidentka pro správu fondů, vedoucí pracovnice pro správu portfolia, distribuci a marketing

Sylvia je seniorní viceprezidentkou pro řízení fondů a je zodpovědná za obchodní plánování, výkonnost fondů, řízení kapitálu, výkaznictví pro investory a řízení fondů. Je také vedoucím pracovníkem odpovědným za správu portfolia, distribuci a marketing a zasedá ve výboru INREV pro due diligence.

Sylvia má více než 19 let zkušeností v oblasti investic do nemovitostí, z toho 15 let ve správě fondů, a to jak v nekótovaných fondech v různých jurisdikcích, tak v kótovaných nástrojích na kanadském i britském trhu. Před nástupem do GLP Capital Partners působila ve společnosti Pure Industrial Real Estate Trust, kanadském veřejně obchodovaném REIT, kde vedla program vztahů s investory až do převzetí společností Blackstone. Sylvia předtím pracovala sedm let v týmu řízení fondů společnosti Goodman, kde se věnovala vlajkové lodi Goodman European Logistics Fund se zaměřením na strategii, získávání kapitálu a vztahy s investory. Sylvia začala svou kariéru v Kanadě jako investiční analytička ve společnostech Cadillac Fairview a Oxford Properties a je držitelkou titulu HBA z Richard Ivey School of Business na University of Western Ontario v Kanadě.

Julien Robinot

Odpovědný vedoucí - IT a dohled nad delegáty

Julien je vedoucím pracovníkem odpovědným za dohled nad delegáty a IT.

Má více než devítileté zkušenosti se správou alternativních investičních fondů v Lucembursku, kde pracuje s různými strategiemi, jako je soukromý kapitál, soukromý dluh, fond fondů a nemovitosti. Před nástupem do společnosti GLP Capital Partners pracoval pro společnost Casa4Funds SA, externího správce alternativních investičních fondů, jako senior analytik pro fondy soukromého kapitálu a nemovitostí, a pro CACEIS Bank Luxembourg, kde poskytoval různé služby (převodní agentura, depozitář, middle office) více než stovce fondů.

Julien získal magisterský titul na Neoma Business School v Remeši ve Francii.

Anne-Cécile Tritsch

Manažerka odpovědná za oceňování, účetnictví a administrativu

Anne-Cécile je manažerkou odpovědnou za oceňování, účetnictví a administrativu. Anne-Cécile má více než 10 let zkušeností v oblasti alternativních investic se zaměřením na různé strategie, jako jsou nemovitosti, soukromý kapitál, soukromé dluhy a fondy fondů.

Před nástupem do společnosti GLP Capital Partners pracovala ve společnosti Deloitte Luxembourg jako senior manažerka v oddělení auditu soukromého kapitálu a nemovitostí. Svou kariéru začala ve Francii v KPMG, kde se věnovala auditu obchodních a průmyslových společností.

Anne-Cécile je „Réviseur d’entreprises“ (lucemburský statutární auditor) a je držitelkou dvou magisterských titulů, a to v oboru obchodního práva a financí.

Our values

Reputation

We are a trusted partner who delivers on its promises.

Communication

We are transparent, responsible and inclusive.

Ownership

We are entrepreneurial, innovative and accountable.

Winning

We see opportunities, make smart decisions and execute quickly.

Leadership

We are authentic leaders who make positive contributions.

Zásady dodržování předpisů a regulace

Naše zásady naleznete po kliknutí na níže uvedený odkaz.

Přečtěte si naše zásady

Want to learn more about our funds?

Please fill out the form and we'll be in touch as soon as possible.